Exkurze do vzdělávacího centra Lipka

V rámci enviromentální výchovy a vzdělání v naší škole se žáci 3. – 5. ročníku v dubnu zúčastnili dvou programů ve školském zařízení Lipka v Brně. Lipka má ve svých aktivitách široký záběr. Nabízí pro děti jedno či vícedenní ekologické výukové programy, zajišťuje činnost v přírodovědných a tvořivých kroužcích a pořádá i řadu osvětových akcí pro veřejnost. O veškeré její aktivity je neutuchající zájem, proto jsme byli rádi, žeČíst více…

Operační program Jan Amos Komenský

Dne 1.1.2023 naše škola zahájila nový projekt “Škola hrou Švábenice” zaměřený na zkvalitnění výuky žáků financovaný z OPERAČNÍHO PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ. Je to už v pořadí čtvrtý projekt financovaný EU, kterého se škola účastní. Jeho hlavním cílem je podpora a rozvoj znalostí a dovedností žáků mateřské i základní školy, zapojena je i školní družina. Projekt je zaměřen hlavně na využití a podporu inovativních forem vzdělávání prostřednictČíst více…

Ponožkový den – Světový den Downova syndromu

Na den 21.3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum není náhodné. Downův syndrom se vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem, a protože je to chromozom 21. a navíc ztrojený, je jasné, proč se den Downova syndromu slaví 21.3. Vezměme si na sebe různobarevné ponožky a připojme se k podpoře lidí s Downovým syndromem! A proč ponožky? Protože když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X.  Číst více…