Činnost školy

Činnost ZŠ za II. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Projekty:

 • pokračování projektu Škola dětem (Klub čtenářských dovedností)
 • pokračování projektu Ovoce a mléko do škol
 • projektový den – volba povolání: tanečnice, baletka (20.1., 5. ročník)

Jiné akce:

 • slavnost Slabikáře (30.11.,1. ročník)
 • zapojení do Klubu mladých čtenářů (všechny ročníky)
 • vánoční tvoření – příprava výrobků na jarmark (všechny ročníky)
 • vánoční jarmark (všechny ročníky)
 • vánoční besídky ve třídách (všechny ročníky)
 • návštěva Mikuláše s čertem (všechny ročníky)
 • výuka plavání (1. – 4. ročník)

Vybavení školy:

 • Instalace 3. interaktivní tabule ve IV. třídě
 • Spolupráce s Barevnou školou

 

 

Činnost ZŠ za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Sportovní akce
T-mobile – Olympijský běh
Projekt Olympijský diplom – Sazka, Olympijský víceboj

Prevence
Program o kyberšikaně:    1. – 2. ročník Kamarádi online,  3. – 5. ročník Kyberšikana
Dopravní výchova – 3. – 5. třída (spolupráce s PČR)
Bezpečené chování v kyberprostoru – preventivní program pro rodiče a pedagogy (spolupráce s PČR) – odloženo pro nemoc
Aktualizace minimálního preventivního programu

Akce, projekty a projektové dny:

30. 9. a 14. 10. Projekt „Volba povolání“ (tanečnice, baletka) – 1. a 2. třída
18. 10. Mobilní planetárium (1. – 5. ročník)
25.10. Návštěva místní knihovny  (všechny třídy)
5.11. Strašpytlíkova stezka (spolupráce s rodiči)
Pokračování v projektu „Škola dětem“
Pokračování projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“
Podpora čtenářských dovedností – objednávka knih nakladatelství Albatros a Fragment
Barevný duhový týden – podzimní barvy

Vybavení školy
Komunikační a výuková platforma MS Teams
Instalace 2 interaktivních tabulí v 1. a 5. ročníku