Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole 

Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány:

  • děti, plnící povinnou předškolní docházku, které  dosáhnou  nejpozději  ke dni 31.8.2021  5 let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
  • děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2021 4 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
  • děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2021 3 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
  • děti, které dosáhnou ke dni 31.12.2021 3 let věku.

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka  školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií s ohledem na zaměstnanost rodičů a docházku dětí do MŠ.