Úplata a provozní doba

Informace aktuální od 1.9.2024:

Provoz školní družiny:

  • ranní: 6:15 – 7:45 hod.
  • odpolední: 11:45 – 16:15 hod.

Školní družina má 2 oddělení a kapacitu 60 žáků.

Úplata: 150,- Kč/měsíc.

Informace k úplatě za ŠD naleznete v systému EduPage.