Úplata a provozní doba

Počínaje školním rokem 2021/2022 činí úplata za školní družinu 70 Kč/měsíc bez ohledu na rozsah docházky.

Úplata za školní družinu je splatná ve 2 splátkách: 280,- Kč za období září – prosinec do 15.9.2021, 420,- Kč za období leden – červen do 15.12.2021.
Platbu je možné hradit v hotovosti vychovatelce pí. Gruberové nebo na účet školy: 27-3903000267/0100, do kolonky „informace pro příjemce“ uveďte „družina“, příjmení dítěte a ročník, který bude ve školním roce 2021/2022 navštěvovat, aby platby bylo možné spárovat.

Provozní doba družiny:
Od 2.9.2021 je provoz družiny následující:
ranní družina: 6:15 – 7:30
odpolední družina: 12:00 – 16:15