Recitační soutěž – Dětská scéna

Ve středu 13.3.2024 se naši žáci zúčastnili soutěže Dětská scéna – recitace, kterou pořádal Maják – středisko volného času Vyškov. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, a to pro mladší žáky, které se účastnily Liliana Knapová z 2.třídy a Veronika Švábová ze 3. třídy, a pro starší žáky, které se účastnila Sabina Klvačová z 5. třídy. Děti recitovaly básničky a soustředily se hlavně na přirozený projev, schopnost uchopit text a tvořivě ho Číst více…

Návštěva kina v Prostějově

V pondělí 29.1. žáci všech ročníků ZŠ zhlédli v kině Metro v Prostějově film Mezi živly. Temperamentní a pro věc zapálená Jiskra vtáhla děti do Města živlů, kde společně žijí živly ohně, vody, země a vzduchu. Film dětem vtipně představil jejich fyzikální vlastnosti, jak na sebe vzájemně působí a že každá překážka se dá s kapkou snahy a s jiskrou odvahy zdolat.Číst více…

Výtvarná soutěž DÁVEJ BACHA

V září se žáci zapojili do výtvarné soutěže Evropy 2, DÁVEJ BACHA. Tento hravý a edukativní dopravní projekt byl zaměřen na bezpečí dětí při cestě do školy. Jejich úkolem bylo upozornit na nebezpečná místa a situace v okolí školy, a navrhnout, jak je zlepšit. Myšlenku podpořili i Policie ČR a Platforma VIZE 0.Číst více…

Tančí celá škola

V rámci plánů školní družiny probíhají zájmové kroužky. Jeden z kroužků je aerobik. V letošním roce byla vyhlášená taneční soutěž se StarDance: Tančí celá škola. Je to už II. ročník soutěže. Proto jsme se rozhodli, že nacvičíme soutěžní choreografii a zúčastníme se  i my. Jak se nám to povedlo? Uvidíme.                                                                             Číst více…

Slavnost slabikáře

Ve středu  13. prosince 2023 čekal na naše prvňáčky slavnostní den. Přišel za nimi král Ota I. a přivítal je ve svém Království čtenářů. Jejich putování začalo v září, nejdříve na ně v jejich Živých abecedách čekaly písmenkové hory. Děti pečlivě pracovaly, procvičovaly a trénovaly ve škole i doma. Všechna písmenka zvládly a přešly do Země slabik. Po práci se slabikami se děti dostaly až do Slovní řeky. Tady už poznávaly písmenka, četly slabiČíst více…

Preventivní programy

V rámci předcházení rizikovému chování u žáků proběhly u nás ve škole ve spolupráci se společností Podané ruce preventivní programy se zaměřením na klima třídy, alkohol, nikotin a emoce. Každá třída (od 2. do 5.) prožila 2 hodiny se svým lektorem a svým programem. Program pro 2. třídu s názvem Třída jako tým předává dětem způsob, jak mohou dát najevo, když jim ve třídě dělá někdo něco, co se jim nelíbí. Zaměřuje se na rozvoj sociálních, Číst více…

Akce v MŠ Švábenice

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠVÁBENICE – září – listopad 2023 Zařízení mateřské školy Do obou tříd mateřské školy byly pořízeny velké interaktivní displeje, notebooky a tablet, které používají učitelky i děti. Dále náčiní na cvičení – překážková dráha, BOSU, rotoped, soubory obrázků, další pomůcky pro rozvoj paměti, pozornosti a tabulky na procvičování motoriky dětí. Vystoupení dětí pro seniory – 7.10.2023 Děti ze II.třídy ŠČíst více…

Logická olympiáda

V letošním roce se naše škola zúčastnila Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Tato soutěž je založena na logických úlohách. Jejich řešení vyžaduje především samostatný a kreativní přístup. Do soutěže se zapojují děti, které se nebojí používat vlastní hlavu. Nerozhodují u nich naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Takové děti v mateřské i základní škole máme. Do základního kola se jich zapojČíst více…

Medové snídaně

V základní i mateřské škole jsme dne 16.11.2023 realizovali projekt Ministerstva zemědělství. V rámci propagace zdravého životního stylu a správných stravovacích návyků jsme si povídali o medu a med jsme také ochutnali. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek Číst více…