Kroužky družina

Děti navštěvující školní družinu mají možnost se ve školním roce 2023/2024 účastnit následujících zájmových kroužků:

Aerobik: pondělí 15.15 -16.15 hod. (kapacita kroužku 30 dětí) (vede paní vychovatelka Gruberová)
Kreativní dílničky: úterý 15:15 – 16:15 (pokročilé výtvarné a rukodělné techniky) (vede paní vychovatelka Hladká) – poplatek za materiál 300,- Kč (v hotovosti)
Výtvarný kroužek: středa 15.15 -16.15 hod. (kapacita kroužku 30 dětí) (vede paní vychovatelka Gruberová)
Florbal: čtvrtek 15.15-16.15 hod. (kapacita kroužku 30 dětí) (vede paní vychovatelka Gruberová)

Kroužky budou zahájeny v týdnu od 11.9.2023.

V případě naplnění kapacity je rozhodující okamžik přihlášení. Do kroužků budou přednostně přijaty děti přijaté do školní družiny k pravidelné denní docházce.

Děti přihlašujte vyplněním zápisového lístku do družiny nejpozději do 5.9.2023.