Kroužky družina

Děti navštěvující školní družinu mají možnost účastnit se následujících zájmových kroužků:

– Aerobik: pondělí 15.15 -16.15 hod. (kapacita kroužku 30 dětí)
– Výtvarný kroužek: středa 15.15 -16.15 hod. (kapacita kroužku 25 dětí)
– Florbal: čtvrtek 15.15-16.15 hod. (kapacita kroužku 30 dětí)

V případě naplnění kapacity je rozhodující okamžik přihlášení. Do kroužků budou přednostně přijaty děti přijaté do školní družiny k pravidelné denní docházce.

Děti přihlašujte nejpozději do 1.9.2021 zasláním e-mailu na adresu: druzina@zssvabenice.cz

Do e-mailové zprávy uveďte: název kroužku, jméno a příjmení dítěte, ročník, který navštěvuje ve školním roce 2021/2022.