Úplata za předškolní vzdělávání

Aktualizace k 30.6.2023

Úplata od 1.9.2023:

  1. celodenní docházka                                                                                                                         280,- Kč
  2. polodenní docházka                                                                                                                        280,- Kč
  3. docházka „dalšího dítěte“                                                                                                                186,- Kč
  4. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku              0,- Kč
  5. úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned

Aktualizace k 1.5.2023: úplata za předškolní vzdělávání od 1.7.2023 do 14.7.2023: 100,- Kč bez ohledu na rozsah docházky (s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou)