Logická olympiáda

V letošním roce se naše škola zúčastnila Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Tato soutěž je založena na logických úlohách. Jejich řešení vyžaduje především samostatný a kreativní přístup. Do soutěže se zapojují děti, které se nebojí používat vlastní hlavu. Nerozhodují u nich naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Takové děti v mateřské i základní škole máme. Do základního kola se jich zapoČíst více…

Medové snídaně

V základní i mateřské škole jsme dne 16.11.2023 realizovali projekt Ministerstva zemědělství. V rámci propagace zdravého životního stylu a správných stravovacích návyků jsme si povídali o medu a med jsme také ochutnali. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcekČíst více…

Bezpečný pohyb v online světě (projektový den)

Dne 24.10.2023 jsme se rozhodly podpořit Světový den pro rozvoj informací projektem s názvem Bezpečný pohyb v online světě. Drtivá část dětí a mládeže si v dnešní době už nedokáže představit svůj život bez internetového připojení. Na internetu se děti stávají snadným cílem pachatelů kriminality, jelikož jsou mnohdy naivní, důvěřivé a hlavně nezkušené. V jednotlivých třídách si vyučující připravili pro žáky aktivity, videa, pracovní listyČíst více…

Den stromů (projektový den)

Mezinárodní den stromů se v České republice slaví již od roku 1906 a připadá na 20. říjen. Mnoho měst a spolků tak v tuto dobu pořádalo hromadné sázení stromů, přednášky a další akce. My jsme nechali aktovky doma a slavili tento den pobytem v přírodě. Všichni žáci školy byli rozděleni do věkově různorodých skupin. Pod vedením zkušenějších a starších spolužáků se vydali do přírody. Celé dopoledne luštili hádanky, hledali plody i informace, pČíst více…

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V pátek 3.11. naši školu navštívila spisovatelka paní Zuzana Pospíšilová, která píše příběhy pro děti. Cílem bylo seznámit se s její tvorbou, a přivést tak děti ke čtení.  Nejdříve dětem ukázala některé své knihy a povyprávěla o tom, jak tyto knihy vznikají. Pak přečetla úryvky z jednotlivých knih a dětem přiblížila, o čem její vyprávění jsou. Četla např. úryvky z knih Policejní pohádky nebo o Kouzelné třídě. Dětem se příběhy líbilyČíst více…

Návštěva Městského divadla v Prostějově

Dne 14.11. žáci třetí, čtvrté a páté třídy zhlédli v Městském divadle Prostějov představení Pavlík, Bobby a duchové města, inscenaci připravilo Naivní divadlo Liberec. Tajuplná detektivka zavedla děti do kulis nočního velkoměsta, kde společně s nevšedními hrdiny prožily příběh plný dobrodružství, napětí a překvapivého rozuzlení. Nechyběla ani skvělá hudba a zpěv. Během hry zaznělo hned několik různých žánrů hudby, od opery až po rap. SteČíst více…

Bobřík informatiky

V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Bobří testové úlohy pomáhají rozvíjet informatické myšlení a některé z nich jsou přebírány do učebnic informatiky. Soutěž je cílena na bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a Číst více…

Jižní Morava čte

Na konci září žáci naší školy navštívili  knihovnu ve Švábenicích. Letošní návštěva byla koncipována jako součást projektu Jižní Morava čte, pořádaného Zemskou knihovnou v Brně. Cílem návštěvy bylo podnítit u dětí zájem o čtení a zlepšovat tak jejich čtenářskou gramotnost. Děti byly rozděleny do dvou skupin. V první skupině si děti s paní knihovnicí povídaly o knihách, knihovně a jak to zde funguje. Ve  druhé skupině si děti s paní ŠvábČíst více…

Sportovní odpoledne s rodiči – Odznak všestrannosti

Slunečné páteční odpoledne 6.10. proběhlo ve sportovním duchu. Akce s názvem Odznak všestrannosti je zaštiťována celorepublikovým projektem Sazka olympijský víceboj, pod kterým děti minulý školní rok plnily disciplíny Olympijského diplomu. Tentokrát na 8 stanovištích plnili různé disciplíny kromě dětí také rodiče. Jak již název napovídá, cílem projektu je rozvíjet sportovní všestrannost. Mezi disciplíny patřil například sprint na 60 metrů, hod mediciČíst více…