Akce v mateřské škole Švábenice

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠVÁBENICE – školní rok 2022-2023 Zařízení mateřské školy Pořízením nábytku do obou leháren došlo k navýšení kapacity mateřské školy a všechny přijaté děti zde mohou chodit na celodenní docházku. Třídy mateřské školy jsou zařízeny také počítači, dataprojektory a učitelky využívají při výchovné práci nově zakoupené programy. V září se také začalo prát dětské povlečení přímo v mateřské škole. Číst více…

Slavnost slabikáře

Středa 23. listopadu 2022 byla slavnostním dnem pro naše prvňáčky. Rychle uběhly téměř tři měsíce pilné a tvořivé práce. Děti se naučily už 9 písmen, číst slabiky a jednoduchá slova. Dokončily Živou abecedu a rozloučily se s Písmenkovými horami, Zemí slabik i Slovní řekou. V tento slavný okamžik nesměl v 1. třídě chybět ani král Ota První, který za prvňáčky přijel až z Království čtenářů. Všechny děti plnily různé úkoly a prokázaČíst více…

Pečou celé Švábenice – slavíme 50 let školy

Škola slaví 50. narozeniny! Co by to bylo za narozeniny bez dortu, prázdniny bez borůvkového koláče nebo Vánoce bez cukroví? Prostě pečení k oslavám a rodinné pohodě patří. Na svátek svatého Martina jsme se žáci základní školy, učitelé a rodiče sešli v podvečerních hodinách v kulturním domě. Jsme rádi, že jsme mohli pozorovat mistry ve svém oboru. Paní Jitka Skácelová nám předem připravila muffiny, na kterých jsme se při zdobení pořádně vyřČíst více…

Olympijský diplom

Ve středu 12.10. proběhla na naší škole akce s názvem Olympijský diplom. Žáci se během dvou dopoledních hodin urputně snažili splnit 6 disciplín, ve kterých testovali svoji rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Sprintovali, skákali z místa do dálky, házeli basketbalovým míčem, zápolili se zkrácenými sedy-lehy a vyzkoušeli si také postoj čápa či hluboký předklon. Výsledky dětí byly pečlivě zaznamenány doČíst více…

Preventivní programy

V rámci podpory preventivních aktivit bylo na naší škole v loňském i letošním školním roce realizováno několik tematických pořadů. Již na jaře to bylo několik programů společnosti Hope4Kids (pro děti i rodiče) a nyní na podzim dva tematické programy společnosti Podané ruce. Pravidla vhodného chování mezi žáky pro žáky z 2. ročníku a Třída jako team pro páťáky. Všechny tyto programy spadaly do projektu školy s názvem Zlepšení klimatu tříd, Číst více…

Návštěva knihovny

Začátkem října žáci naší školy navštívili knihovnu ve Švábenicích. Cílem návštěvy bylo podnítit u dětí zájem o čtení a zlepšovat tak jejich čtenářskou gramotnost. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina si s paní knihovnicí prohlížela knihy, seznamovala se, jak provoz knihovny funguje, jaké knihy zde jsou, jak si je mohou vypůjčit a na jak dlouho si je mohou odnést domů. Pro druhou skupinu měla paní Švábová připraveny zajímavé úkoly, kteČíst více…

Canisterapie (Čteme pejskům)

V září nového školního roku k nám do školy přijela paní Kalivodová se svým canisterapeutickým pejskem. Letos navštívila děti 1., 4. a 5. třídy. Toto setkání nám domluvila naše knihovnice paní Pištělková a setkání bylo součástí akce Čteme pejskům. Nejdříve se děti s pejskem Rebekou seznámily, paní Kalivodová jim vysvětlila, co canisterapie je, jak takový pejsek nemocným pomáhá a jak se s pejskem pracuje. Potom si děti vzaly knížku a každý alespČíst více…

Hudebně vzdělávací pořad skupiny MARBO

V pátek 23.9.2022 se děti ze základní i mateřské školy zúčastnily hudebně vzdělávacího pořadu skupiny Marbo. Tato skupina k nám jezdí se svým vystoupení tradičně už několik let. Tentokrát nám připravili program s názvem Písničky a jejich úkoly . Dvojice hudebníků nám předvedla známé písničky jako například Jožin z bažin, Malé kotě nebo Není nutno a kromě toho předvedli i písničky vlastní tvorby. Děti se dozvěděly, že jsou písničky pochodovéČíst více…