Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy a mateřské školy Švábenice, okres Vyškov, příspěvkové orgnizace, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah má informativní charakter. Zveřejněné dokumenty jsou současně umisťovány také na stacionární úřední desce, která je umístěna před budovou základní školy.

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 naleznete v sekci INFORMACE/DOKUMENTY.