Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy a mateřské školy Švábenice, okres Vyškov, příspěvkové orgnizace, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah má informativní charakter.

30.5.2022

Č.j. ZSMSSVAB 144 /2022

OZNÁMENÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona, v platném a účinném znění.

Od školního roku 2022/2023 jsou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace, přijaty tyto děti:

 

Reg. č.:     Výsledek řízení
2 Přijat/a
4 Přijat/a
8 Přijat/a
10 Přijat/a
11 Přijat/a
12 Přijat/a
13 Přijat/a
14 Přijat/a
15 Přijat/a
16 Přijat/a
18 Přijat/a
21 Přijat/a
24 Přijat/a

 

Informační schůzka pro nově přijaté děti se uskuteční dne: 28.6.2022 v 16:00 hod. v mateřské škole.

Dle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném a účinném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nebudou zasílána, ale můžete požádat o jejich vydání.

 

Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace, od školního roku 2022/2023:  

Reg. č.:     Výsledek řízení
1 Nepřijat/a
3 Nepřijat/a
5 Nepřijat/a
6 Nepřijat/a
7 Nepřijat/a
9 Nepřijat/a
17 Nepřijat/a
19 Nepřijat/a
20 Nepřijat/a
22 Nepřijat/a
23 Nepřijat/a

 

Zákonní zástupci uvedení v žádosti o přijetí si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy dne 31.5.2022, dne 2.6.2022 nebo dne 3.6.2022 mezi 13:00 hod. a 15:00 hod., popřípadě v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 733 722 696).

 

Mgr. et Mgr. Marie Hradečná
ředitelka

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 naleznete v sekci INFORMACE/DOKUMENTY