Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy a mateřské školy Švábenice, okres Vyškov, příspěvkové orgnizace, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah má informativní charakter.

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 Schvaleny-rozpocet-prispevkove-organizace-na-rok-2024.pdf (staženo 0× )
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 – 2024 Strednedoby-vyhled-rozpoctu-prispevkove-organizace-na-rok-2024-2026.pdf (staženo 0× )

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace, se uskuteční dne 31.10.2023 od 15:00 do 16:30 hod. ve vestibulu školy, Švábenice 330,68323 Švábenice.

Návrhy na kandidáty zástupce rodičů ve školské radě můžete podávat prostřednictvím systému EduPage do 23.10.2023.

Vyvěšeno: 9.10.2023

 

 

Č.j. ZSMSSVAB 123 /2023

OZNÁMENÍ

o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona, v platném a účinném znění.

Od školního roku 2023/2024 jsou k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace, přijaty tyto děti:

Registrační číslo Výsledek řízení
AB7A22Z54M Přijat (a)
DWFNS7NGH4 Přijat (a)
27J84E5KMN Přijat (a)
E7MYZZJBW3 Přijat (a)
PKGCD2F3RA Přijat (a)
R54A2PHCWA Přijat (a)
X2WPZEPG46 Přijat (a)
9CZH42CMJ9 Přijat (a)
E49XDPAFFK Přijat (a)
6S7CMP4W94 Přijat (a)
9TNEE2A4RK Přijat (a)
WE8P6H8DX2 Přijat (a)
98ZM7AHSG6 Přijat (a)
NY579FSZ5D Přijat (a)
5GB3RX3FN8 Přijat (a)

 

Informační schůzka pro nově přijaté děti se uskuteční dne 27.6.2023 v 16:00 hod. v mateřské škole.

Dle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném a účinném znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nebudou zasílána, ale můžete požádat o jejich vydání.

 

Švábenice, 22.5.2023

Mgr. Marie Hradečná

ředitelka

 

Zveřejněno dne: 22.5.2023

Sňato dne:   8.6.2023

 

Zákonní zástupci uvedení v žádosti o přijetí si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy od 23.5.2023 do 26.5.2023 mezi 13:00 hod. a 15:00 hod., popřípadě v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 733 722 696).  

 

 

 

 

 

Rozpocet-2023-KU.pdf (staženo 50× )