Informace k zápisu

Aktuálně neprobíhá zápis k základnímu vzdělávání.