O mateřské škole

O mateřské škole

Historie mateřské školy

K dominantám Švábenic patří nejen kostel, stará škola nebo úřad městyse, ale také
budova základní školy a mateřské školy. Pod názvem stará mateřská škola si každý rodák
vybaví poslední budovu vlevo u silnice směrem na Dětkovice. V současné době se zde scházejí
na svých schůzkách junáci. Za novou mateřskou školu každý považuje budovu nad kulturním
domem – a přece tato stavba není zase tak nová. Vždyť první děti zde začaly chodit v září 1977.
V kronice mateřské školy hned v úvodu vedoucí odboru školství a další představitelé obce
napsali:,, Přejeme upřímně všem, kteří v tomto krásném zařízení budou pracovat, aby se jim
podařilo co nejlépe vychovat příští budovatele naší krásné vlasti.“ (24.7.1977) Dále je uvedeno:
,,Mateřská škola byla postavena v akci ,,Z“ za velké pomoci MNV, JZD a všech občanů.“
V příštích letech postupně napsali do kroniky další představitelé a rodáci: ,,Upřímný dík
občanům Švábenic za péči o výchovu mladých občánků. Krásný stánek – mateřská škola – je
toho důkazem.“ (29.8.1980),, My, účastníci sjezdu rodáků ročníků 1926-31-36-46 jsme
návštěvou v mateřské škole překvapeni krásou, účelností a zařízením tohoto objektu. Také
pracovnice – zdejší pedagogové jsou plně na výši, svou práci konají s láskou a vychovávají
další generaci pro rozkvět naší krásné vlasti – domovu.“ (10.5.1986) Takto ohodnotili prostředí
i práci učitelek někteří z těch, kteří mateřskou školu v minulosti navštívili.

Ve školním roce 2002-2003 došlo ke změně právní subjektivity na organizační složku
obce a od 1. prosince 2002 došlo k vyřazení předškolního zařízení s názvem Mateřská škola
Švábenice. Od tohoto dne se stala bývalá mateřská škola součástí základní školy. Dnes má
název Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Při otevření mateřské školy v roce 1977 zde byly tři oddělení, jedno bylo umístěno
v Dětkovicích. Po uzavření MŠ v Dětkovicích byly od září 1980 v provozu dvě třídy. Od září
2000 byla mateřská škola jen jednotřídní. Pouze ve školním roce 2005-2006 zde byly opět třídy
dvě – jedna s celodenním provozem, druhá s polodenním provozem. Ve školním roce 2006
2007 byla MŠ opět jen jednotřídní vzhledem k malému počtu dětí. Od září 2007 byly otevřeny
dvě třídy dopoledne, ale na spaní se děti spojovaly v přízemí. V září 2010 se zvýšil počet dětí
na 50, proto mohl být znovu celodenní provoz v obou třídách mateřské školy. Některé roky
se počet zvýšil až na 54. V současné době je mateřská škola stále dvoutřídní.

Budova mateřské školy i interiér se za posledních léta změnily k nepoznání.
Rozhodnutím představitelů Městyse Švábenice se značná část rozpočtu věnuje každoročně
na rekonstrukci, úpravy a vylepšení prostředí mateřské školy i jejího okolí. Za budovou
na školní hradě je vybudováno hřiště s houpačkami, průlezkami, opravena pískoviště,
zhotoveny lavičky se stoly, opraveny staré samostatné lavičky a kolem mateřské školy
vysázeny keře. Třídy jsou zařízeny dětským nábytkem, stoly a židličkami různých výšek.
Ve třídě v přízemí se v roce 2010 se vyměnilo linoleum. V roce 2011 v rámci projektu, který
byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, došlo nejen k výměně oken, ale
i dveří, k zateplení obvodových stěn a zateplení střechy. V lehárnách bylo zhotoveno obložení
radiátorů. Nová svítidla byla pořízena v lehárnách, v šatně, ve sborovně, také u hlavního
vchodu. Zakoupil se koberec do třídy a pokojíčku v 1.poschodí. V roce 2013 byla třída v přízemí
zařízena novým nábytkem – nízkými skříňkami s policemi, zásuvkami a kontejnery z umělé
hmoty na uložení hraček, dále stolem, dětskou kuchyňkou, stolečkem a koženkovými
sedačkami.

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení v 1.poschodí –
vybudována umývárna se sprchou a nové WC dětí. Třída a pokojíček v 1. poschodí vybaven
novým nábytkem. V roce 2015 proběhla rekonstrukce umývárny a WC v přízemí, také
rekonstrukce a modernizace výdejny stravy v přízemí. Místnost byla vybavena nerezovým
i pracovními stoly s dřezy, kuchyňskou linkou se zabudovanou ledničkou.
Z bezpečnostních důvodů se nainstalovalo dálkové otevírání dveří s telefony v obou třídách
a kamerou u hlavního vchodu do budovy. V roce 2016 byla u vchodu vybudována místnost
s plynovým kotlem, provedena rekonstrukce elektroinstalace. V 1. poschodí proběhla
rekonstrukce výdejny jídla, doplněna nerezovými pracovními stoly s dřezy, pojízdnými stolky
a kuchyňskou linkou se sporákem. S vnitřními úpravami docházelo postupně i k výměně oken
uvnitř budovy na chodbách. V červenci a srpnu 2017 došlo k zabudování tří nových vnitřních oken,
dále se vyměnilo linoleum na chodbě v přízemí, v 1. poschodí, na schodišti, v obou
šatnách dětí i šatně zaměstnanců. Zhotovilo se obložení radiátorů na chodbách a obě šatny dětí
byly vybaveny novými šatními skříňkami s lavičkami. V srpnu 2018 byla zařízena kancelář
novým nábytkem s uzamykatelnými skříňkami a zásuvkami, pracovním stolem a kobercem.
V roce 2019 bylo zhotoveno nové schodiště u hlavního vchodu, zakoupil se vysavač,
mikrovlnná trouba, kancelářská židle, žehlička a další kvalitní didaktické pomůcky a hračky
pro děti, stejně jako i v minulých letech. V srpnu 2020 bylo v zadní hračkárně zabudováno nové
WC pro děti v přízemí i v 1.poschodí dále provedena rozsáhlá rekonstrukce WC dospělých
a přilehlých šaten s umyvadly. Navíc v přízemí zbudována úklidová místnost a v 1.poschodí
sprcha. Pro děti byla zakoupena velká dřevěná stavebnice a postupně se doplňovaly další
potřebné didaktické pomůcky. V roce 2021 byla zřízena úklidová místnost v 1.poschodí,
zhotoven nábytek do šatny učitelek v přízemí a do místnosti před WC dospělých v 1.poschodí
na uložení povlečení a pomůcek. Do obou tříd se pořídily notebooky a dataprojektory.
V roce 2022 byla zakoupena nová lehátka na spaní, která se uskladňují na sobě na vozíku s kolečky,
zabudovány skříně na uložení povlečení a lehátek v obou třídách. Ve větratelných skříňkách
s mezerami se začalo ukládat povlečení, v dlouhé stěně je ponecháno místo na zajetí lehátek
na vozíčku. Denní rozkládání a skládání lehátek umožňuje dětem využívat větší prostor na hraní
a navyšuje se počet dětí na spaní od září 2022. Zároveň došlo v obou třídách k celkové změně
rozmístění nábytku a zapojení počítačů na stoly učitelek uprostřed místností. Na chodbě
v přízemí, v 1.poschodí a v logopedické pracovně se vyměnily světla. Byla provedena oprava
elektroinstalace, navedena voda a odpad v místnosti, kde se umístila nová pračka a sušička.
Do přípravny jídla v přízemí byla pořízena nová myčka na nádobí.

K silným stránkám naší mateřské školy zaslouženě patří velmi dobré prostorové
a materiální podmínky i zajištění bezpečnosti svěřených dětí. Kvalita vzdělání je pozitivně
ovlivněna spoluprací se Základní uměleckou školou a místními spolky a aktivní účastí školy
na životě městyse.

rDo budoucna si přejeme, aby děti v naší krásné mateřské škole byly spokojené, získaly
spoustu vědomostí a dovedností. Proto postupně pořizujeme i další potřebné pomůcky a hračky

jako jsou stavebnice, obrázky, skládačky, společenské hry, žíněnky, padáky na cvičení, míče,
kruhy, skákací pytle, sady tematických obrazů, knihy pro děti i učitelky se zaměřením
na logopedii a přípravu na školu.

Do mateřské školy se postupně dokupovaly tácky, džbánky, sklenice, talíře, varná
konvice, mikrovlnná trouba, várnice na převážení jídla, povlečení, nepromokavá prostěradla
na lehátka. Pokud by se někomu zdálo, že výčet toho, co se u nás buduje a pořizuje je málo, tak
ať se zamyslí nejdříve nad tím, co dokáže sám. Kdo bude chtít hledat nedostatky, tak si je najde.
My však chceme mít radost zejména z pocitu, že při výchově svěřených dětí táhneme s rodiči
za jeden provaz. Bez společné spolupráce s nimi by byla naše snaha marná. Proto pořádáme
akce s rodiči jako – vyrábění z přírodnin dílničky, vánoční besídka, vystoupení pro seniory,
besídka ke Dni matek, akce pro rodiče předškolních dětí s ukázkou práce s dětmi, besídka
ke Dni matek, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi, rozloučení s mateřskou školou
na školní zahradě spojené se soutěžemi nebo hranými pohádkami ve spolupráci s rodiči.

V současné době v mateřské škole pracují čtyři učitelky na plný úvazek. Pro nás je práce
s dětmi zajímavá, přínosná a naplňující. My učitelky máme tu výhodu, že malé děti sice často
dají svou živostí ,,zabrat“, ale také mají jeden dar od přírody – svou přirozeností, upřímností
a hlavně dětskou radostí nás stále nabíjejí nekonečnou energií. Je totiž velmi důležitý vnitřní
pocit každého z nás, jak dalece se cítíme mladí i v pokročilejším věku a kolik máme v sobě
ještě energie pro další tvořivou práci.

Přejme si tedy spoustu elánu a síly do další práce, spokojený kolektiv všech pracovnic
mateřské školy a hlavně dětem aby zůstal bezprostřední přístup ke kráse poezie, písním, prostě
k lidskému umění, lásce k blízkým a domovu. Že se o to už dlouho snažíme, mohou posoudit
mimo jiné i rodiče, kteří do mateřské školy kdysi chodili a dnes už sem vodí své děti.

 

Ilona Kučerňáková – zástupkyně ředitelky pro MŠ