O mateřské škole

Historie mateřské školy

K dominantám Švábenic patří nejen kostel, stará škola nebo úřad městyse, ale také budova základní školy a mateřské školy. Pod názvem stará mateřská škola si každý rodák vybaví poslední budovu vlevo u silnice směrem na Dětkovice. V současné době se zde scházejí na svých schůzkách junáci. Za novou mateřskou školu každý považuje budovu nad kulturním domem – a přece tato stavba není zase tak nová. Vždyť první děti zde začaly chodit v září 1977. V kronice mateřské školy hned v úvodu vedoucí odboru školství a další představitelé obce napsali:,, Přejeme upřímně všem, kteří v tomto krásném zařízení budou pracovat, aby se jim podařilo co nejlépe vychovat příští budovatele naší krásné vlasti.“ (24.7.1977) Dále je uvedeno: ,,Mateřská škola byla postavena v akci ,,Z“ za velké pomoci MNV, JZD a všech občanů.“ V příštích letech postupně napsali do kroniky další představitelé a rodáci: ,,Upřímný dík občanům Švábenic za péči o výchovu mladých občánků. Krásný stánek – mateřská škola – je toho důkazem.“ (29.8.1980) ,,My, účastníci sjezdu rodáků ročníků 1926-31-36-46 jsme návštěvou v mateřské škole překvapeni krásou, účelností a zařízením tohoto objektu. Také pracovnice – zdejší pedagogové jsou plně na výši, svou práci konají s láskou a vychovávají další generaci pro rozkvět naší krásné vlasti – domovu.“ (10.5.1986) Takto ohodnotili prostředí i práci učitelek někteří z těch, kteří mateřskou školu v minulosti navštívili.

Ve školním roce 2002-2003 došlo ke změně právní subjektivity na organizační složku obce a od 1. prosince 2002 došlo k vyřazení předškolního zařízení s názvem Mateřská škola Švábenice. Od tohoto dne se stala bývalá mateřská škola součástí základní školy. Dnes má název Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Při otevření mateřské školy v roce 1977 zde byly tři oddělení, jedno bylo umístěno v Dětkovicích. Po uzavření MŠ v Dětkovicích byly od září 1980 v provozu dvě třídy. Od září 2000 byla mateřská škola jen jednotřídní. Pouze ve školním roce 2005-2006 zde byly opět třídy dvě – jedna s celodenním provozem, druhá s polodenním provozem. Ve školním roce 2006-2007 byla MŠ opět jen jednotřídní vzhledem k malému počtu dětí. Od září 2007 byly otevřeny dvě třídy dopoledne, ale na spaní se děti spojovaly v přízemí. V září 2010 se zvýšil počet dětí na 50, proto mohl být znovu celodenní provoz v obou třídách mateřské školy. Některé roky se počet zvýšil až na 54. V současné době je mateřská škola stále dvoutřídní.

Budova mateřské školy i interiér se za posledních léta změnily k nepoznání. Rozhodnutím představitelů Městyse Švábenice se značná část rozpočtu věnuje každoročně na rekonstrukci, úpravy a vylepšení prostředí mateřské školy i jejího okolí. Za budovou na školní zahradě je vybudováno hřiště s houpačkami, průlezkami, opravena pískoviště, zhotoveny lavičky se stoly, opraveny staré samostatné lavičky a kolem mateřské školy vysázeny keře. Třídy jsou zařízeny dětským nábytkem, stoly a židličkami různých výšek. Ve třídě v přízemí se v roce 2010 se vyměnilo linoleum. V roce 2011 v rámci projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, došlo nejen k výměně oken, ale i dveří, k zateplení obvodových stěn a zateplení střechy. V lehárnách bylo zhotoveno obložení radiátorů. Nová svítidla byla pořízena v lehárnách, v šatně, ve sborovně, také u hlavního vchodu. Zakoupil se koberec do třídy a pokojíčku v 1.poschodí. V roce 2013 byla třída v přízemí zařízena novým nábytkem – nízkými skříňkami s policemi, zásuvkami a kontejnery z umělé hmoty na uložení hraček, dále stolem, dětskou kuchyňkou, stolečkem a koženkovými sedačkami.

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení v 1.poschodí – vybudována umývárna se sprchou a nové WC dětí. Třída a pokojíček v 1. poschodí vybaven novým nábytkem. V roce 2015 proběhla rekonstrukce umývárny a WC v přízemí, také rekonstrukce a modernizace výdejny stravy v přízemí. Místnost byla vybavena nerezovými pracovními stoly s dřezy, kuchyňskou linkou se zabudovanou ledničkou. Z bezpečnostních důvodů se nainstalovalo dálkové otevírání dveří s telefony v obou třídách a kamerou u hlavního vchodu do budovy. V roce 2016 byla u vchodu vybudována nová plynová kotelna, provedena rekonstrukce elektroinstalace. V 1. poschodí proběhla rekonstrukce výdejny jídla, doplněna nerezovými pracovními stoly s dřezy, pojízdnými stolky a kuchyňskou linkou se sporákem. S vnitřními úpravami docházelo postupně i k výměně oken uvnitř budovy na chodbách. V červenci a srpnu 2017 došlo k zabudování tří nových vnitřních oken, dále se vyměnilo linoleum na chodbě v přízemí, v 1. poschodí, na schodišti, v obou šatnách dětí i šatně zaměstnanců. Zhotovilo se obložení radiátorů na chodbách a obě šatny dětí byly vybaveny novými šatními skříňkami s lavičkami.

V srpnu 2018 byla zařízena kancelář vedoucí učitelky novým nábytkem s uzamykatelnými skříňkami a zásuvkami, pracovním stolem a kobercem. V roce 2019 bylo zhotoveno nové schodiště u hlavního vchodu, se zakoupil vysavač, mikrovlnná trouba, kancelářská židle, žehlička a další kvalitní didaktické pomůcky a hračky pro děti, stejně jako i v minulých letech. V srpnu 2020 bylo v zadní hračkárně zabudováno nové WC pro děti, v přízemí i v 1.poschodí dále provedena rozsáhlá rekonstrukce WC dospělých a přilehlých šaten s umyvadly Navíc v přízemí zbudována úklidová místnost a v 1.poschodí sprcha. Pro děti byla zakoupena velká dřevěná polikarpova stavebnice a postupně se doplňují další potřebné didaktické pomůcky.

Učitelky si váží toho, že mohou s dětmi pracovat v tak krásném prostředí. Těší je navíc i hodnocení, které vyplynulo při poslední kontrole České školní inspekce v listopadu 2015. Vždyť k silným stránkám naší mateřské školy zaslouženě patří velmi dobré prostorové a materiální podmínky i zajištění bezpečnosti svěřených dětí. Kvalita vzdělání je pozitivně ovlivněna spoluprací se Základní uměleckou školou a místními spolky a aktivní účastí školy na životě městyse. Kladné hodnocení práce naší školy zaměstnankyně potěšilo a utvrdilo, že máme namířeno správným směrem i povzbudilo do další práce.

Do budoucna si přejeme, aby děti v naší krásné mateřské škole byly spokojené, získaly spoustu vědomostí a dovedností. Proto postupně pořizujeme i další potřebné pomůcky a hračky jako jsou stavebnice, obrázky, skládačky, společenské hry, žíněnky, padáky na cvičení, míče, kruhy, skákací pytle, sady tematických obrazů, knihy pro děti i učitelky se zaměřením na logopedii a přípravu na školu.

Do mateřské školy se zakoupily tácky, džbánky, sklenice, talíře, varná konvice, várnice na převážení jídla, povlečení, nepromokavá prostěradla na lehátka. Pokud by se někomu zdálo, že výčet toho, co se u nás buduje a pořizuje je málo, tak ať se zamyslí nejdříve nad tím, co dokáže sám. Kdo bude chtít hledat nedostatky, tak si je najde. My však chceme mít radost zejména z pocitu, že při výchově svěřených dětí táhneme s rodiči za jeden provaz. Bez společné spolupráce s nimi by byla naše snaha marná. Proto pořádáme akce s rodiči jako podzimní dílnička, vánoční besídka, vystoupení pro seniory, besídka ke Dni matek, akce pro rodiče předškolních dětí s ukázkou práce s dětmi, besídky ke Dni matek, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi, rozloučení s mateřskou školou na školní zahradě spojené se soutěžemi nebo hranými pohádkami ve spolupráci s rodiči.

V současné době v mateřské škole pracují 3 učitelky na plný úvazek, jedna učitelka na 10 hodin přímé práce s dětmi týdně a jedna na 5 hodin přímé práce s dětmi týdně.

Pro nás je práce s dětmi zajímavá, přínosná a naplňující. My učitelky máme tu výhodu, že malé děti sice často dají svou živostí ,,zabrat“, ale také mají jeden dar od přírody – svou přirozeností, upřímností a hlavně dětskou radostí nás stále nabíjejí nekonečnou energií. Je totiž velmi důležitý vnitřní pocit každého z nás, jak dalece se cítíme mladí i v pokročilejším věku a kolik máme v sobě ještě energie pro další tvořivou práci.

Přejme si tedy spoustu elánu a síly do další práce, spokojený kolektiv všech pracovnic mateřské školy a hlavně dětem aby zůstal bezprostřední přístup ke kráse poezie, písním, prostě k lidskému umění, lásce k blízkým a domovu. Že se o to už dlouho snažíme, mohou posoudit mimo jiné i rodiče, kteří do mateřské školy kdysi chodili a dnes už sem vodí své děti.

Ilona Kučerňáková – vedoucí učitelka MŠ