Ceník jídla

Ceny jídla podle jednotlivých věkových skupin od 1.9.2022

Mateřská škola 3 – 6 let 7 – 10 let
přesnídávka 11 Kč 12 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč
svačina 11 Kč 11 Kč
CELKEM 43 Kč 46 Kč
Základní škola 7 – 10 let 11 – 14 let
oběd 23 Kč 26 Kč

Záloha na stravné MŠ od 1.9.2022:

Děti 3-6 let:

  • polodenní docházka: 640,- Kč
  • celodenní docházka: 860,- Kč

Děti 7-10 let:

  • polodenní docházka: 700,- Kč
  • celodenní docházka: 920,- Kč

Záloha na stravné se platí pod přiděleným variabilním symbolem společně s úplatou za předškolním vzdělávání (245,- Kč). Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, platí pouze zálohu na stravné.

Záloha na stravné ZŠ od 1.9.2022

Žáci 7-10 let: 444,- Kč

Žáci 11-14 let: 502,- Kč

 

Pro výši zálohy je rozhodující věk, který dítě/žák dosáhne v průběhu školního roku, tj. záloha se platí ve vyšší výši již od počátku školního roku, ve kterém dítě/žák dosáhne hranici věku.

Záloha na stravné se platí pod přiděleným variabilním symbolem.

Bankovní účet pro úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání: 115-7333360217/0100 (pro ZŠ i MŠ)