Ceník jídla

Ceny jídla podle jednotlivých věkových skupin od 1.9.2023

Mateřská škola 3 – 6 let 7 – 10 let
přesnídávka 12 Kč 13 Kč
oběd 23 Kč 25 Kč
svačina 12 Kč 12 Kč
CELKEM 47 Kč 50 Kč
Základní škola 7 – 10 let 11 – 14 let
oběd 25 Kč 28 Kč

Záloha na stravné MŠ od 1.9.2023:

Děti 3-6 let:

  • polodenní docházka: 714,- Kč
  • celodenní docházka: 955,- Kč

Děti 7-10 let:

  • celodenní docházka: 1020,- Kč

Záloha na stravné se platí pod přiděleným variabilním symbolem společně s úplatou za předškolním vzdělávání (280,- Kč). Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, platí pouze zálohu na stravné.

Záloha na stravné ZŠ od 1.9.2023

Žáci 7-10 let: 480,- Kč

Žáci 11-14 let: 538,- Kč

 

Pro výši zálohy je rozhodující věk, který dítě/žák dosáhne v průběhu školního roku, tj. záloha se platí ve vyšší výši již od počátku školního roku, ve kterém dítě/žák dosáhne hranici věku.

Záloha na stravné se platí pod přiděleným variabilním symbolem. Variabilní symboly rodiče obdrželi na informativních schůzkách na konci školního roku. Dětem, které navštěvovaly MŠ a nyní nastupující do 1. ročníku ZŠ, variabilní symboly zůstávají.

Bankovní účet pro úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání: 115-7333360217/0100 (pro ZŠ i MŠ)

Předpisy a informace o platbách týkající se stravného a úplaty za předškolní vzdělávání naleznete po přihlášení do sytému EduPage.