Projekty

Aktuální projekty

 • Projekt “Škola hrou Švábenice” registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003404, byl spolufinancován Evropskou unií. (Operační program Jan Amos Komenský, Výzva č. 02_22_002.)
  Cíl projektu: Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a také zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. Realizace inovativního vzdělávání, DVPP.

 

 • Škola se pravidelně zapojuje do matematické soutěže „Matematický klokan“.
 • ŠKOLNÍ PROJEKT OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL
                       

 

 

Ukončené projekty

 • Národní plán obnovy (Digitální technologie pro školy, doučování)

Plakát ve formátu .pdf naleznete zde: Plakat-Digitalizujeme.pdf (staženo 131× )

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
  , Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19, realizace v období únor – srpen 2022 (jarní doučování), září 2022 – prosinec 2022 (podzimní doučování), leden – červen 2023.

 • Projekt „Škola dětem“, registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019279, realizace v období od 1.2.2021 do 31.1.2023 (rámci Výzvy č. 02_20_080 – Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). (Šablony III)).
  Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích . Realizovány budou Kluby čtenářské gramotnosti a zábavné logiky, Projektové dny a Tandemová výuka v ZŠ.

 

 • Projekt „Sportuj ve škole (Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. (ASŠK))“. od roku 2019, podpořen z rozpočtu MŠMT.
         
 • Olympijský diplom – projekt zaštiťuje Sazka a souvisí s Olympijským během T-mobil, kterého se naše škola také zúčastnila. Cílem tohoto projektu je snaha přivést co nejvíce dětí ke sportu a zdravému životnímu stylu. Není důležité, aby děti soutěžily o nejlepší výkony, ale chceme najít jejich přednosti, které jim pak mohou pomoci při vybírání vhodného sportu. Do projektu se zapojí všechny děti a bude probíhat v hodinách Tělesné výchovy po celý školní rok. Učitel s dětmi opakovaně absolvuje 8 disciplín testujících  rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou výbušnost a výbušnost. Výsledky bude učitel zaznamenávat do tabulky a společně s dětmi bude sledovat, jaké pokroky děti v průběhu roku udělají. V závěru si své výkony společně zhodnotí nebo, pokud budou chtít, si své výkony mohou porovnat s výkony dětí v jiných školách.

 

 • Projekt “Zlepšení klimatu tříd/školy/rodiny (osobní a sociální výchova)” financovaný z dotace Jihomoravského kraje poskytnuté na základě Dotačního programu “Preventivní programy škol v roce 2022” schváleného Radou Jihomoravského kraje na 48. schůzi dne 12.01.2022 usnesením č. 3032/22/R48, kalendářní rok 2022.

 • Národní plán podpory návratu do škol, realizace v období říjen – prosinec 2021
 • Projekt “Moderní formy výuky“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011416, realizovaný v období únor 2019 – leden 2021, je spolufinancován Evropskou unií. (Šablony II). Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
 • Projekt “Blíže k dětem“, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003796“, realizovaný v období 1.2.2017 – 31.1.2019, je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

 • Škola se v letech 2011 až 2013 zapojila do projektu „Učení je radost“ v rámci finanční podpory ESF (evropský sociální fond) – EU Peníze školám.