Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům při přiřešení výukových, výchovných a vztahových potíží. Cílem je kvalitní spolupráce mezi
školou a zákonnými zástupci.

V případě potřeby můžete kontaktovat následující zaměstnance školy zajišťující služby školního poradenského pracoviště:

  • Mgr. Jana Nadymáčková – speciální pedagog, e-mail: skola@svabenice.cz
  • Mgr. Ivana Florusová – školní metodik prevence, email: ivana.florusova@zssvabenice.cz

Konzultace je možná po předchozí dohodě na uvedené e-mailové adrese.