Charakteristika MŠ

Provoz MŠ: 6.15 – 16:15 hodin

Typ: Dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace.
Mateřská škola je umístěna ve dvoupodlažní budově.

V MŠ jsou také pořádána kulturní představení agentur pro MŠ a ZŠ, prováděny akce pro rodiče. V 1. poschodí je logopedická pracovna. Topení je plynové, kotelna je umístěna
u hlavního vchodu do budovy. Jídlo se dováží z kuchyně ZŠ z vedlejší budovy. U MŠ je vybavena celá zahrada novými dřevěnými prvky – základní sestavou s houpačkou a lanovou průlezkou, věží se šikmou plochou a skluzavkou, pevností s domečkem a skluzavkou, kládovou houpačkou a pérovými houpačkami. Z 1.třídy je vstup na terasu, za budovou mateřské školy je vydlážděno prostranství, vysázeny nové keře a rozmístěny opravené samostatné lavičky a zhotoveny nové stoly s lavičkami. Materiální vybavení obou tříd je velmi dobré, stoly a židle odpovídají výšce dětí. Třídy jsou zařízeny nábytkem s kontejnery na uložení hraček, skříněmi na uložení povlečení, stohovatelnými lehátky, radiomagnetofony, počítači, dataprojektory, tělovýchovným náčiním a nářadím, didaktickými pomůckami a hračkami. Umývárny a WC jsou prostorné. V šatnách jsou skříňky na ukládání oděvu a obuvi s lavičkami.

V mateřské škole pracují čtyři kvalifikované učitelky. Vzhledem k umístění mateřské školy a jejímu okolí máme vytvořený vzdělávací program s názvem Dívám se, dívám, všeho si všímám, naučím se všechno hned, abych poznal celý svět se zaměřením na hudební a hudebně-pohybovou výchovu, prvky ekologické výchovy i využití tradic.

Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, získalo na konci svého předškolního období na základě svých možností a zájmů věku přiměřenou  fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy  kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Aby získalo základy pro zdravé  sebevědomí,  sebejistotu a zároveň  se dokázalo  přizpůsobit  životu a společnosti.

Zaměření MŠ, nadstandardní péče: 

– rozvoj osobnosti dítěte

– hudební a pohybová výchova

– podpora osobní spokojenosti a pohody v MŠ

– skupinová logopedická prevence pro všechny děti

– kurz plavání

– kroužek anglického jazyka pro předškolní děti

– pitný režim, pestrá a chutná strava s prvky zdravé výživy

– pořádání výletů do přírody

– pořádání kulturních akcí pro děti

– příprava na školu

Snažení všech zaměstnankyň směřujeme k tomu, aby zde děti byly spokojené a šťastné.

 

Zpracovala Ilona Kučerňáková, zástupkyně ředitelky pro MŠ