Školská rada

Školská rada je orgán zřízený při základní škole v souladu s ustanovením § 167 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada ZŠ a MŠ Švábenice má 3 členy.

Předsedkyně školské rady – Alena Kušková (zástupce pedagogických pracovníků školy)
Členové školské rady: Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. (zástupce zřizovatele), Alena Látalová (zástupce zákonných zástupců žáků).

Obsah jednání školské rady:

  1. zasedání Školské rady konané dne 11.11.2021

Přítomni:  Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb

Program:
1.  Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem (schváleno 3 hlasy)
2.Seznámení s dokumenty: Finanční plán na rok 2022, Finanční plán střednědobý 2022 – 2024: Školská rada projednala návrh rozpočtu na další rok, žádné návrhy opatření na zlepšení hospodaření nebyly navrženy.
3. Diskuze Informace – vánoční jarmark
4. Usnesení, závěr – Školská rada bere na vědomí a projednala dokumenty: Finanční plán na rok 2022, Finanční plán střednědobý 2022 – 2024 (schváleno 3 hlasy)