Informace – MŠ

Děti, které platí obědy bezhotovostně, dostaly na konci školního roku informace s číslem účtu a variabilním symbolem, který byl každému dítěti přidělen. Záloha na obědy (nezahrnuje školkovné): Děti 3–6 let: 820 Kč Děti 7 let: 880 Kč K těmto čátkám je třeba připočíst školkovné dle tabulky na webu školy v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA/Úplata za vzdělávání. Do této zálohy je započítána i úplata za předškolní vzdělávání. Rodiče, kteČíst více…

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen na školním hřišti v 8:00 hodin.  Následně budou žáci přivítáni ve svých kmenových třídách, kde ve 2. – 5. ročníku proběhne testování neinvazivními antigenními samotesty distribuovanými MŠMT dle pokynů MŠMT. Testování žáků 1. ročníku proběhne dne 2.9.2021.   Žáci 1. ročníku odchází domů po slavnostním přivítání, žáci vyšších ročníků odchází samostatně v 9:30 hodin.  
Číst více…

Školní družina – přihlášky

Vážení rodiče, ve spolupráci se zřizovatelem byla kapacita školní družiny navýšena na 60 dětí. Druhé oddělení školní družiny bude možno otevřít v závislosti na počtu přihlášených dětí. Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout v sekci INFORMACE – DOKUMENTY. Z organizačních důvodů, prosím, zasílejte přihlášky do družiny co nejdříve.Číst více…

Teams

OD 1.9.2021 naše škola přechází na komunikační platformu TEAMS. Zoom již nebude dále využíván. Tato platforma umožňuje textovou komunikaci, video hovory, ukládání souborů, úkoly, známkování, datové uložiště a integraci dalších aplikací. Každý žák má již v tuto chvíli založenou školní emailovou adresu, kterou bude využívat pouze ke školním účelům. Na platformě TEAMS budou sdělovány i neveřejné informace pro rodiče. Rodiče budou přistupovat přeČíst více…

Informační schůzka v mateřské škole

Dne 30.8.2021 od 16:00 hod. proběhne informační schůzka pro rodiče dětí z MŠ. V případě příznivého počasí se schůzka uskuteční na zahradě MŠ, v případě nepříznivého počasí v budově MŠ. Účastníci schůzky jsou povinni dodržovat aktuálně platná epidemiologická opatření (včetně opatření ve vztahu k případnému pobytu ve vnitřních prostorách). Mgr. Marie Hradečná, ředitelkaČíst více…

Informační schůzka pro 1. a 2. ročník

Dne 30.8.2021 se v přízemí školy uskuteční informační schůzka pro rodiče dětí, které budou ve školním roce 2021/2022 navštěvovat 1. a 2. ročník, a to následovně: v 16.30 hod. – 1. ročník, v 17:00 hod. – 2. ročník. Postačí účast jednoho zákonného zástupce. Prosím o 100% účast. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, kontaktujte, prosím, školu na telefonu +420 733 722 696. Účastníci schůzky jsou povinni dodržovat aktuálně platná epidemiologickČíst více…