T-mobile Olympijský běh a vyhlášení vítězů

Již několik let se zapojujeme do akce Rádia Junior – do T-Mobile Olympijského běhu. Soutěž je organizována ve dvou věkových kategoriích – 1. a 2. třída patří do první kategorie, 3., 4. a 5. třída do druhé kategorie. Mladší děti absolvují 2 kola, ti větší 4 kola na školním hřišti. Paní učitelky a pan školník se proměnili na pořadatele: někdo měřil čas, někdo startoval jednotlivé dvojice, další zapisoval výsledky, jiný připravoval děti na startČíst více…

Olympijský diplom

Od září se naše škola zapojila do projektu s názvem Olympijský diplom. Tento projekt zaštiťuje Sazka a souvisí s Olympijským během T-mobil, kterého se naše škola také zúčastnila. Cílem tohoto projektu je snaha přivést co nejvíce dětí ke sportu a zdravému životnímu stylu. Není důležité, aby děti soutěžily o nejlepší výkony, ale chceme najít jejich přednosti, které jim pak mohou pomoci při vybírání vhodného sportu. Do projektu se zapojí všechny děČíst více…

Preventivní programy

Dne 10.9.2021 škola realizovala preventivní program týkající se bezpečného pohybu v kyberprostoru a s tím spojených nejrůznějších rizik. Besedy s kvalifikovaným lektorem proběhly napříč všemi ročníky, děti se mohly zapojit, diskutovat a ptát se na otázky, které je zajímají. Preventivní program byl realizován s přihlednutím k věku zúčastněných, kdy pro první a druhý ročník proběhla beseda na téma „Kamarádi on-line“ (obrázková prezentace rizik internetu,Číst více…

Náboženství

Od 20.9.2021 bude ve škole zahájena výuka náboženství. Přihlášky odevzdávejte ve škole nejpozději do pondělka 13.9.2021. Přihlášku si můžete stáhnout v sekci INFORMACE/DOKUMENTY nebo vyzvednout ve škole v tištěné podobě.Číst více…

T-mobile Olympijský běh 2021

Dne 8.9.2021 se základní škola zapojí do T-mobile Olympijského běhu. Akce bude probíhat v areálu školy v dopoledních hodinách. Prosíme rodiče, aby dohlédli, že všechny děti budou mít sportovní oblečení. Postačí i věci, které mají ve škole na TV.Číst více…