Rozvrhy hodin

ve školním roce 2021/2022

1. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Úterý
Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
Český jazyk
Středa
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Prvouka
Tělesná výchova
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika
Výtvarná výchova
Český jazyk
Pátek
Český jazyk
Prvouka
Český jazyk
Hudební výchova
2. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Tělesná výchova
Čtení
Úterý
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Výtvarná výchova
Čtení
Středa
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Hudební výchova
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Čtení
Tělesná výchova
Pátek
Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
Čtení
3. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
Anglický jazyk
Čtení
Úterý
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Čtení
Tělesná výchova
Středa
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Hudební výchova
Čtení
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Čtení
Pátek
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
4. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Úterý
Matematika
Přírodověda
Český jazyk
Vlastivěda
Tělesná výchova
Středa
Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk
Hudební výchova
Čtení
Čtvrtek
Český jazyk
Čtení
Matematika
Tělesná výchova
Anglický jazyk
Pátek
Matematika
Informatika
Český jazyk
Vlastivěda
Pracovní činnosti
5. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
Anglický jazyk
Pracovní činnosti
Úterý
Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk
Tělesná výchova
Čtení
Středa
Matematika (G)
Český jazyk
Matematika
Informatika
Hudební výchova
Čtvrtek
Český jazyk
Přírodověda
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Pátek
Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk
Tělesná výchova
Čtení