Rozvrhy hodin

ve školním roce 2021/2022

1. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Český jazyk
Výtvarná výchova
Prvouka
Úterý
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Hudební výchova
Středa
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Prvouka
Tělesná výchova
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
Český jazyk
Pátek
Český jazyk
Matematika
Tělesná výchova
Český jazyk
2. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Tělesná výchova
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Úterý
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Český jazyk
Výtvarná výchova
Středa
Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Čtvrtek
Tělesná výchova
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Pracovní činnosti
Pátek
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
3. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Hudební výchova
Český jazyk
Úterý
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Český jazyk
Tělesná výchova
Středa
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk
Pracovní činnosti
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika
Výtvarná výchova
Prvouka
Tělesná výchova
Pátek
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Český jazyk
4. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Hudební výchova
Český jazyk
Úterý
Český jazyk
Matematika
Vlastivěda
Informatika
Tělesná výchova
Středa
Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Přírodověda
Pracovní činnosti
Čtvrtek
Anglický jazyk
Matematika
Výtvarná výchova
Český jazyk
Tělesná výchova
Pátek
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Výtvarná výchova
Vlastivěda
5. ročník
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
Zvonění
8:00-8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk
Výtvarná výchova
Úterý
Matematika (G)
Matematika
Informatika
Tělesná výchova
Vlastivěda
Středa
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Pracovní činnosti
Český jazyk
Čtvrtek
Český jazyk
Tělesná výchova
Přírodověda
Český jazyk
Hudební výchova
Pátek
Matematika
Anglický jazyk
Český jazyk
Přírodověda
Výtvarná výchova