33. zasedání Rady školy konané dne 28.4.2021

33. zasedání Rady školy konané dne 28.4.2021

Přítomny: Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb
Program:
1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem
2. Seznámení s dokumentem Rozpočet školy na rok 2021
3. Diskuze
4. Usnesení, závěr

1. Předsedkyně školské rady přivítala členy, seznámila je s programem ( schválen 3 hlasy)
2. Členové rady byly seznámeny s dokumentem Rozpočtem školy na rok 2021
3. Diskuze: Byly projednány tyto diskuzní příspěvky
– online vyučování – tematická inspekční činnost, hodnocení
– přechod žáků na 2. stupeň – výuka anglického jazyka
– odchod žáků do 1. třídy na jinou školu
– zapojení školy do projektu financovaného EU s názvem Škola dětem
– úprava výstupů v ŠVP školy – Informatika, navýšení o 1 hodinu týdně
– zajištění testování žáků antigenními testy na COVID 19 na škole
4. Usnesení:
Rada školy bere na vědomí:
Dokument Rozpočet školy na rok 2021 (schváleno 3 hlasy)

Další schůze školské rady se bude konat nejpozději v listopadu 2021.
Dne: 29.4.2021 Zapsala: Alena Kušková
Na vědomí: Tomáš Šváb,Alena Látalová