Mimořádný zápis do ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) ZDEČíst více…

Mimořádný zápis do MŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) ZDEČíst více…

Teams

OD 1.9.2021 naše škola přechází na komunikační platformu TEAMS. Zoom již nebude dále využíván. Tato platforma umožňuje textovou komunikaci, video hovory, ukládání souborů, úkoly, známkování, datové uložiště a integraci dalších aplikací. Každý žák má již v tuto chvíli založenou školní emailovou adresu, kterou bude využívat pouze ke školním účelům. Na platformě TEAMS budou sdělovány i neveřejné informace pro rodiče. Rodiče budou přistupovat přeČíst více…

Vynášení Morany

Morana je figurína často chápaná jako ztělesnění smrti a zimy. Vynášení Morany je pak zvyk, který zakončuje zimu. Zvyk se proto zpravidla odehrává o Smrtné neděli a tam, kde je potok, hází se Morana do vody. Vzhledem k tomu, že jsme se s dětmi již nemohli dočkat příchodu jara, vyrobily jsme figuríny představující Moranu a poslední pátek před Smrtnou nedělí se s nimi vydali k nedalekému potoku, kde jsme Moranu hodily do vody, abychom přivolali jaro. Snad se nČíst více…

Pyžamový den

V úterý 22.března u nás ve škole probíhal pyžamový den. Hned ráno se všechny děti i paní učitelky převlékly do svých pyžamek a všichni se sešli v přízemní chodbě školy. Pyžamky se to tu jen hemžilo, a nejen to, děti si přinesly deky, polštáře i plyšáky. Na úvod jsme si společně zazpívali mravenčí ukolébavku a pak nám spolužačka z 5. třídy přečetla pohádku na dobré spaní. Po odpočinku a relaxaci jsme se všichni rozhýbali při společné roČíst více…

Projektový den „Čteme pejskům“ (canisterapie)

Psi jsou naši jedineční přátelé na čtyřech tlapkách, kteří obohacují náš život. Jsou schopní přinášet štěstí, díky nim může být život pestřejší, hezčí, veselejší. V radostném čtyřnohém stvoření po svém boku můžeme získat skvělého kamaráda, který naslouchá našim steskům, tužbám, přání. O tom všem se mohli přesvědčit žáci druhého ročníku během projektového dne s názvem „Čteme pejskům“, jehož úkolem bylo nejen procviČíst více…