Operační program Jan Amos Komenský

Dne 1.1.2023 naše škola zahájila nový projekt “Škola hrou Švábenice” zaměřený na zkvalitnění výuky žáků financovaný z OPERAČNÍHO PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ. Je to už v pořadí čtvrtý projekt financovaný EU, kterého se škola účastní. Jeho hlavním cílem je podpora a rozvoj znalostí a dovedností žáků mateřské i základní školy, zapojena je i školní družina. Projekt je zaměřen hlavně na využití a podporu inovativních forem vzdělávání prostřednictvČíst více…

Ponožkový den – Světový den Downova syndromu

Na den 21.3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum není náhodné. Downův syndrom se vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem, a protože je to chromozom 21. a navíc ztrojený, je jasné, proč se den Downova syndromu slaví 21.3. Vezměme si na sebe různobarevné ponožky a připojme se k podpoře lidí s Downovým syndromem! A proč ponožky? Protože když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X.  Číst více…

Bruslení

Na přelomu ledna a února jsme dvakrát navštívili Zimní stadion ve Vyškově. Zúčastnili se téměř všichni žáci. Pro některé to byly první krůčky na bruslích, proto využívali oporu hrazdičky, jež jsme si na stadionu vypůjčili. Zdatní bruslaři se obratně proháněli po ledové ploše, ale zároveň rádi pomáhali méně zkušeným kamarádům. Po hodině jsme odcházeli z ledu pořádně zpocení, ale spokojení. Bruslení děti především bavilo, nabyly nové dovednČíst více…

Akce v mateřské škole Švábenice

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠVÁBENICE – školní rok 2022-2023 Zařízení mateřské školy Pořízením nábytku do obou leháren došlo k navýšení kapacity mateřské školy a všechny přijaté děti zde mohou chodit na celodenní docházku. Třídy mateřské školy jsou zařízeny také počítači, dataprojektory a učitelky využívají při výchovné práci nově zakoupené programy. V září se také začalo prát dětské povlečení přímo v mateřské škole. KČíst více…

Slavnost slabikáře

Středa 23. listopadu 2022 byla slavnostním dnem pro naše prvňáčky. Rychle uběhly téměř tři měsíce pilné a tvořivé práce. Děti se naučily už 9 písmen, číst slabiky a jednoduchá slova. Dokončily Živou abecedu a rozloučily se s Písmenkovými horami, Zemí slabik i Slovní řekou. V tento slavný okamžik nesměl v 1. třídě chybět ani král Ota První, který za prvňáčky přijel až z Království čtenářů. Všechny děti plnily různé úkoly a prokázalČíst více…

Pečou celé Švábenice – slavíme 50 let školy

Škola slaví 50. narozeniny! Co by to bylo za narozeniny bez dortu, prázdniny bez borůvkového koláče nebo Vánoce bez cukroví? Prostě pečení k oslavám a rodinné pohodě patří. Na svátek svatého Martina jsme se žáci základní školy, učitelé a rodiče sešli v podvečerních hodinách v kulturním domě. Jsme rádi, že jsme mohli pozorovat mistry ve svém oboru. Paní Jitka Skácelová nám předem připravila muffiny, na kterých jsme se při zdobení pořádně vyřáČíst více…