Bobřík informatiky

V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Bobří testové úlohy pomáhají rozvíjet informatické myšlení a některé z nich jsou přebírány do učebnic informatiky. Soutěž je cílena na bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce, programují jednoduchý scénář