Den stromů (projektový den)

Mezinárodní den stromů se v České republice slaví již od roku 1906 a připadá na 20. říjen. Mnoho měst a spolků tak v tuto dobu pořádalo hromadné sázení stromů, přednášky a další akce.

My jsme nechali aktovky doma a slavili tento den pobytem v přírodě. Všichni žáci školy byli rozděleni do věkově různorodých skupin. Pod vedením zkušenějších a starších spolužáků se vydali do přírody. Celé dopoledne luštili hádanky, hledali plody i informace, přiřazovali listy, určovali výšku stromů, výtvarně si zadováděli. Zamýšleli se nad tím, jak důležitý význam mají stromy pro člověka, pro přírodu i pro naše životní prostředí.

Všem se nám to líbilo, mnohé jsme se naučili a zároveň se skvěle pobavili! Oslavou stromů jsme si připomněli jejich důležitost pro celou naši planetu.