Distanční výuka v naší škole

V době “covidové“, stejně jako jinde ve školách, i u nás byla zahájena distanční výuka (výuka na dálku). Už na jaře v první vlně měly děti možnost kromě jiného pracovat např. v programu Alfbook. Na něm si kdykoli můžou procvičovat český i anglický jazyk, matematiku, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Cvičení jsou zaměřena na jednotlivé ročníky.
Pro tento školní rok škola licenci k Alfbooku zakoupila, aby děti mohly i nadále pokračovat v domácím procvičování.
Kromě zadávání tradičních písemných domácích úkolů vyučujeme ve všech třídách on-line. Rozvrh paní učitelky upravily tak, aby sourozenci v jiných ročnících neměli výuku současně. Početnější třídy se navíc dělí na skupiny a pracujeme také zvlášť i se žáky, kteří mají doporučenou pedagogickou intervenci. I přesto občas překonáváme potíže – buď dojde k přetížení „sítě“ ve škole nebo u žáků doma. Chválíme rodiče i děti za to, že se připojují včas buď na počítačích nebo na chytrých telefonech.
Distanční výuka nenahradí tu prezenční. Vzhledem k věku dětí je velmi náročná pro ně, ale i pro pedagogy. Nicméně vede děti k pravidelnému učení a režimu.
Dobrou zprávou pro nás je znovuotevření první a druhé třídy od středy 18. listopadu. Naši mladší žáci tuto žhavou novinku vítali s nadšením, starší jim trochu závidí, ale snad se brzy dočkají také. Kdo by to byl řekl, že se naše děti jednou budou do školy tak těšit!
I my dospělí se těšíme, až se zase sejdeme všichni společně ve škole!