Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Provoz mateřské školy:
– provoz je zachován jako doposud
– děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky

Provoz základní školy:
– je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy – obnovena povinná prezenční výuka
– ostatní žáci školy se nadále povinně vzdělávají distančním způsobem
– jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole dle domluvy
– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žáci minimálně 2 kusy!)
– je zakázán zpěv a sportovní činnosti
– ŠD bude v provozu

Školní stravování:
– školní jídelna je v provozu, stravují se zde pouze žáci v prezenční výuce
– ostatní žáci se mohou stravovat formou odběru oběda do jídlonosičů u výdejního okénka (boční vchod do kuchyně) vždy od 11.00 do 11.30 hodin – obědy je nutné si přihlásit telefonicky do pondělí 16. 11. 2020 do 12.00 hodin!

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy