Interaktivní tabule

Škola ve spolupráci se zřizovatelem zakoupila a instalovala 2 nové interaktivní tabule za účelem zkvalitnění a zpestření výuky.