Jižní Morava čte

Na konci září žáci naší školy navštívili  knihovnu ve Švábenicích. Letošní návštěva byla koncipována jako součást projektu Jižní Morava čte, pořádaného Zemskou knihovnou v Brně. Cílem návštěvy bylo podnítit u dětí zájem o čtení a zlepšovat tak jejich čtenářskou gramotnost. Děti byly rozděleny do dvou skupin. V první skupině si děti s paní knihovnicí povídaly o knihách, knihovně a jak to zde funguje. Ve  druhé skupině si děti s paní Švábovou nejdříve poskládaly klapačky z papíru a ty pak využívaly při zadávání a plnění úkolů. Návštěvou knihovny ale projekt nekončí, pokračuje dalším doprovodným programem, výtvarnou soutěží, která má pro letošní rok název Nekonečný svět fantazie. Děti ve  škole nakreslí obrázek  a ten pak předají paní Pištělkové do knihovny.  Dětem se návštěva líbila a snad některé z nich cestu do knihovny opět najde. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Pištělkové, naší knihovnici a paní Švábové, které nám toto hezké dopoledne připravily.