Krásné prázdniny

A je to tu! Učebnice jsou odevzdané, třídy uklizené, vysvědčení rozdaná. Můžeme se tedy začít věnovat prázdninovým radovánkám. Přejeme všem krásné léto plné odpočinku, páťákům, kteří naši školu opouštějí, mnoho studijních úspěchů a na všechny, zejména na naše nastávající prvňáčky, se budeme těšit 1. září.

Mgr. Marie Hradečná, ředitelka