Matematický KLOKAN 2021

Tento týden proběhla na naší škole matematická soutěž s názvem Matematický klokan. Tato mezinárodně koordinovaná soutěž byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh (Cvrček 18 bodů, Klokánek 24 bodů).

Letos se vzhledem k situaci a distanční výuce naše škola po dohodě s vyučujícími neúčastnila soutěže v březnovém termínu, který platil pro všechny kraje ČR. Aby naši žáci ale o tuto zajímavou zkušenost nepřišli, uspořádali jsme soutěž pouze v jednotlivých třídách v rámci školy.
Nejlepší řešitelé:

2. třída
1. Sabina Klvačová
2. Adéla Handlová
Radim Přikryl
3. Adam Kaláb
Kateřina Látalová

3. třída
1. Klára Švábová
2. Anna Stěničková
3. Lucie Hanáková
4. třída
1. Jakub Glogar
2. Nikol Hálová
3. Elena Látalová

5. třída
1. Eliška Pištělková
2. Alena Dvořáková
3. Stella Hlobilová