Olympijský diplom

Od září se naše škola zapojila do projektu s názvem Olympijský diplom. Tento projekt zaštiťuje Sazka a souvisí s Olympijským během T-mobil, kterého se naše škola také zúčastnila. Cílem tohoto projektu je snaha přivést co nejvíce dětí ke sportu a zdravému životnímu stylu. Není důležité, aby děti soutěžily o nejlepší výkony, ale chceme najít jejich přednosti, které jim pak mohou pomoci při vybírání vhodného sportu.

Do projektu se zapojí všechny děti a bude probíhat v hodinách Tělesné výchovy po celý školní rok. Učitel s dětmi opakovaně absolvuje 8 disciplín testujících  rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou výbušnost a výbušnost. Výsledky bude učitel zaznamenávat do tabulky a společně s dětmi bude sledovat, jaké pokroky děti v průběhu roku udělají. V závěru si své výkony společně zhodnotí nebo, pokud budou chtít, si své výkony mohou porovnat s výkony dětí v jiných školách.