Poslední akce v mateřské škole ve školním roce 2021-2022

ZASTAVENÍČKO 25.5.2022

Učitelky z 1.třídy uspořádaly ve třídě kuřátek pro rodiče akci, při které děti ukázaly rodičům, co se v mateřské škole naučily. Básničkami, hrami a písněmi s jarní tématikou potěšily děti své rodiče a odpoledne se všichni radostně vraceli domů.

 

OSLAVA DNE DĚTÍ  – 1.6.2022,  2.6.2022 CESTA ŽÍŽALY JŮLIE, 31.5.2022  a 3.6.2022 POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

Součástí oslavy Dne dětí byly nejen soutěže na školní zahradě, ale celý týden také překvapení pro děti-například pohádka O Koblížkovi hraná učitelkami, hledání pokladu – cesta žížaly Jůlie v blízkosti mateřské školy. Pohádku O koblížkovi nakonec zahrály také starší děti ze 2.třídy štěňátek mladším dětem ze třídy štěňátek. Týden plný radostných zážitků připravily dětem všechny učitelky.

 

VÝLET DO RYBNÍČKA 7.6.2022

Ve spolupráci s ZOD Haná družstvem se sídlem ve Švábenicích Švábenice jsme uspořádali výlet. Děti jely autobusem do Rybníčka, kde je přivítali a seznámili s tím, jak se o kravičky starají, co potřebují, čím se krmí. Děti si zde prohlédly telátka a kravičky, zemědělskou techniku a vyfotily se. Na prostranství ještě jezdily v připravených nákladních autech a traktorech mezi překážkami a kreslily na chodníku křídami. Dostaly dárečky – sladkosti, pitíčko a omalovánky. Po návratu do mateřské školy své zážitky také nakreslily.

 

SFÉRICKÉ KINO 8.6.2022

Netradiční formou doplňkové výuky v naší mateřské škole se stalo promítání sférického kina. Pro děti z 1.třídy kuřátek se jednalo o film Naši kamarádi zvířátka, pro starší děti ze 2. třídy štěňátek film Ze života stromů. Výhodou bylo sledování v maximálně pohodlné poloze – v lehu a možnost uspořádání ve známém prostředí přímo ve třídě mateřské školy v nafouknutém stanu.

 

ZAŘÍZENÍ LEHÁREN NOVÝM NÁBYTKEM 20.6.2022

V mateřské škole mají děti nová lehátka na spaní, která se uskladňují na sobě na vozíku s kolečky. Právě do dnešního dne byly vyrobeny a v obou lehárnách také zabudovány nové skříně na uložení povlečení a lehátek. Ve větratelných skříňkách s mezerami se začalo ukládat povlečení, v dlouhé stěně je ponecháno místo na zajetí lehátek na vozíčku. Denní rozkládání a skládání lehátek umožňuje dětem využívat větší prostor na hraní a zvyšuje se počet dětí na spaní.

 

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI 21.6.2022

Do mateřské školy učitelky pozvaly rodiče, předškolní děti, ze školy paní ředitelku Mgr.Marii Hradečnou a paní učitelku budoucích prvňáčků Danielu Plhalovou. Předškolní děti před všemi předvedly pásmo písní a básní, všem přítomným se představily, napodobily pohybově, čím chtějí být, až vyrostou. Pokračovaly ve zpěvu písní, které je provázely v průběhu docházky do mateřské školy – ať už se jednalo o písně a básně o mateřské škole, čistotě, úklidu, oslavě narozenin, kamarádství. Pak si zazpívaly také o škole a prázdninách. Obě paní učitelky Ilona Kučerňáková a Soňa Gregůrková je doprovodily na klavír a kytaru. Zpestřením bylo předávání medailí, čepic, knihy, kterou si děti nakreslily, ale také pamětního listu, knížky Budu školákem a časopisu s kalendářem. Někteří rodiče si své děti ještě před odchodem domů vyfotili na památku u tabla.

 

VÝLET K RYBNÍKU 23.6.2022

Mladší děti z 1.třídy kuřátek šly s učitelkami na výlet k rybníku, kde pozorovaly okolní krajinu, les, pole a živočichy u vody. Děti si pochutnaly na svačince, kterou jim nabalily maminky do batůžku.

 

SCHŮZKA S RODIČI NOVÝCH DĚTÍ 28.6.2022

V mateřské škole byla uspořádána informativní schůzka s rodiči nových dětí. Byly jim předány důležité informace o chodu školy, stravování a poplatku za předškolní vzdělávání.

 

HASIČI V AKCI 29.6.2022

Na společné akci pro ZŠ a MŠ na prostranství za zahradou mateřské školy se děti seznámily s profesionálními a dobrovolnými hasiči, jejich prací, technikou i způsobem hašení ohně. Mohly si vyzkoušet držení hadice a zaměření proudu vody na cíl-hořící domeček. Své zážitky si mezi sebou nejen vyprávěly, ale na hasiče si děti v tomto roce také často hrály.

 

ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU A KONCERT 30.6.2022

Poslední den v mateřské škole pozvaly děti ze 2.třídy štěňátek mladší děti z 1.třídy kuřátek   na slavnostní rozloučení. Na začátku se jim starší děti schovaly, potom se mladší děti usadily na připravené židličky a starší jim přednášeny a zpívaly písničky o škole, písmenech, prázdninách, přednesly básně Kačka cvičí rozcvičku, na závěr svého vystoupení zazpívaly písničku Končí léto, je tu září. Všechny děti se procházely za zpěvu písně Točí se kolotoč dokola kolem a držely přitom barevný padák, ještě si s ním ve velkém kruhu společně zacvičily podle hudby nebo pokynů učitelky, hledaly schovaný poklad – sladkosti a časopisy, které si rozdělily a odpoledne vzaly domů.

V průběhu dopoledne ještě učitelky předvedly hru na různé hudební nástroje, nechyběly hudební hádanky a zpěv. Poděkování si zaslouží nová paní učitelka Soňa Gregůrková, která obohatila doprovod písní hrou na housle a kytaru. Po hudebních hádankách následoval zpěv na přání dětí za doprovodu několika hudebních nástrojů. Jako poslední si děti vyslechly hudební doprovod písní v country stylu. Víme, že s písničkou jde všechno lépe, proto v našem úsilí učit vnímat krásu zpěvu, poezie, pohybu budeme v novém školním roce 2022-2023 určitě pokračovat.

Ilona Kučerňáková