Preventivní programy

Dne 10.9.2021 škola realizovala preventivní program týkající se bezpečného pohybu v kyberprostoru a s tím spojených nejrůznějších rizik. Besedy s kvalifikovaným lektorem proběhly napříč všemi ročníky, děti se mohly zapojit, diskutovat a ptát se na otázky, které je zajímají. Preventivní program byl realizován s přihlednutím k věku zúčastněných, kdy pro první a druhý ročník proběhla beseda na téma “Kamarádi on-line” (obrázková prezentace rizik internetu, mobilních telefonů, počítačů – cizí a neznámí lidé v online světě, závislost, placené hry, násilí na internetu) a pro žáky 3. – 5. ročníku byla připravena beseda na téma “Kyberšikana” (co je šikana, kyberšikana a její vznik, znaky kyberšikany, jak řešit násilí na internetu, příklady kyberšikany, pravidla obrany proti kyberšikaně).