Projektový den „Čteme pejskům“ (canisterapie)

Psi jsou naši jedineční přátelé na čtyřech tlapkách, kteří obohacují náš život. Jsou schopní přinášet štěstí, díky nim může být život pestřejší, hezčí, veselejší.

V radostném čtyřnohém stvoření po svém boku můžeme získat skvělého kamaráda, který naslouchá našim steskům, tužbám, přání.

O tom všem se mohli přesvědčit žáci druhého ročníku během projektového dne s názvem „Čteme pejskům“, jehož úkolem bylo nejen procvičit čtenářské dovednosti, ale především poznat, jak může být pes v životě člověka důležitým tvorem. To vše díky psí slečně Beky a její majitelce paní Evě Kalivodové, pracovnici vyškovské knihovny, kterou oslovila s prosbou o spolupráci místní knihovnice paní Pištělková.

A tak se to v úterý 15. března hemžilo u druháků všemi možnými rasami knižních psích hrdinů. Navštívil nás Škubánek se svou paničkou Káťou, Dášeňka a pejsek s kočičkou bratrů Čapkových, Jonatán s Machem a Šebestovou, Štaflík a Špagetka, Lumpík, Baryk a další.

Beky pozorně naslouchala ukázkám a na oplátku předvedla něco ze svého umění. A že teda poslouchat uměla na slovo!

Děti byly po celou hodinu k neudržení. Svou spřízněnost a lásku k živému tvoru vyjadřovaly hlazením, česáním, laskáním a v neposlední řadě zvídavostí a sdílností.

Beky v nás vyvolala už jen svou přítomností dobrou náladu. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.  Vždyť laický překlad slova canisterapie je léčba psí láskou.

 

Ivana Florusová

třídní učitelka 2. třídy

 

(Fotografie naleznete v galerii)