Školní přehlídka v recitaci 2021

Letošní tradiční přehlídka recitátorů proběhla velmi netradičně. Děti nebyly ve třídě před všemi diváky, ale doma u počítačů nebo telefonů. Důvodem této formy prezentace byla státem nařízená distanční výuka. Recitátorem byl vždy jeden a ostatní spolužáci byli diváky a zároveň porotci.

Paní učitelky svým žákům ochotně poradily s nabídkou básní, ale mnohé z dětí musíme pochválit za samostatnost a vlastně zvolené verše. Nutno dodat, že se svým výběrem měly všechny „šťastnou ruku“. Celkem se on-line přehlídky zúčastnilo 62 žáků. V každé třídě a každé skupině pak rozhodovala o nejlepším interpretovi žákovská a zároveň odborná porota – přítomný učitel.

Výsledková listina školní on-line přehlídky v recitaci žáků:

1. třída – 14 žáků

Žákovská porota: Inna Koutná,  Jarmil Laža
Odborná porota: Marek Kremlička

2. třída – 9 žáků

Žákovská porota: Tadeáš Pospíšilík, Dominik Vincenec
Odborná porota: Sabina Klvačová

3. třída – 8 žáků

Žákovská porota: Jindřich Novotný
Odborná porota: Jakub Derka

 4. třída – 12 žáků

Žákovská porota: Michaela Dědková, Patrik Pýrek
Odborná porota: Tomáš Zedníček

 5. třída – 19 žáků

Žákovská porota: Eliška Pištělková
Odborná porota: Monika Dvořáková