Slavnost slabikáře

Středa 23. listopadu 2022 byla slavnostním dnem pro naše prvňáčky. Rychle uběhly téměř tři měsíce pilné a tvořivé práce. Děti se naučily už 9 písmen, číst slabiky a jednoduchá slova. Dokončily Živou abecedu a rozloučily se s Písmenkovými horami, Zemí slabik i Slovní řekou. V tento slavný okamžik nesměl v 1. třídě chybět ani král Ota První, který za prvňáčky přijel až z Království čtenářů. Všechny děti plnily různé úkoly a prokázaly své znalosti písmen, čtení slabik i slov. Odměnou bylo pasování prvňáčků králem Otou Prvním do Řádu čtenářů a získání Slabikáře. Cestu ke čtení a novým znalostem mají děti otevřenou. Přejeme všem hodně úspěchů. Mgr. Daniela Plhalová, třídní učitelka