U nás ve školce

V MŠ vedeme děti k ochraně životního prostředí

Děti ze 2.třídy mateřské školy se seznamovaly s životem zvířat a ptáků v lese. Vytvářely si pěkný vztah k živé i neživé přírodě. Poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, ty také výtvarně ztvárnily tak, že zapouštěly barvy do mokrého podkladu a na něm pak nalepily vystřižené stromy z barevného papíru. Při hrách sestavily z kulis, stavebnic a kvádrů les, kde si s velkými plyšovými zvířaty dokázaly několik dnů se zaujetím velmi pěkně a dlouho hrát. Zároveň se při manipulaci s obrázky učily rytmizovat slova, rýmovat, poznávat hlásky na začátku slova, počítat, přiřazovat a nenásilně se tak připravovat do základní školy.

Mikuláš v mateřské škole

Starší děti s učitelkou vyrobily velkého čerta a anděla tak, že oblékly a ozdobily starší textilní panáky. Obě vytvořené postavy se staly součástí výzdoby třídy štěňátek. Nadílku pro všechny děti pak v naší mateřské škole provedl Mikuláš s čertem. Když zhodnotil chování dětí, předal jim balíček se sladkostmi. Na závěr děti zazpívaly naučené písně o odpoledne si odnesly domů také výrobky, které si s učitelkami postupně vyrobily – děti z 1.třídy čerta a děti ze 2.třídy anděla. Určitě si s nimi doma vyzdobily své domácnosti, kde jim dělají radost. Děti zhotovují s učitelkami další výrobky jako přáníčka k blížícím se vánočním svátkům, některé z nich také zdobí šatny a chodby naší mateřské školy – baňky, rybičky, andílci. Přednášíme, zpíváme, hrajeme pohybové hry a společně se všichni těšíme na nejkrásnější svátky v roce.