Upozornění rodičům budoucích prvňáčků

Stejně jako v loňském roce se zápis dětí do 1. třídy koná vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.