Výsledky voleb do školské rady dne 14. 10. 2020 z řad zákonných zástupců

    počet hlasů  pořadí
1.  Látalová Alena 8 1.
2. Novotná Petra 4 3.
3. Štolfová Božena 7 2.
4. Trnečková Alena 2 4.

(jména jsou uvedena podle abecedy)

Počet členů školské rady: 3

Zřizovatel jmenoval:
Šváb Tomáš

Zákonní zástupci zvolili:
Látalová Alena

Pedagogičtí pracovníci zvolili:
Kušková Alena