Výtvarná soutěž Příroda kolem nás v MŠ

V mateřské škole mimo jiné podporujeme rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a vyjadřování, tříbení vkusu.  Děti kreslí, malují, vystřihují a nalepují. Jejich výtvarné práce pak používáme k výzdobě mateřské školy, jsou vyvěšeny ve třídách, v šatnách a na chodbě.

Od začátku ledna 2021 děti malovaly a kreslily různé obrázky z přírody – ptáky, zvířátka, les, pole a louky. Ty nejzdařilejší práce zasíláme do výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Nenásilnou formou i tak děti vedeme k pěknému vztahu k přírodě i ochraně životního prostředí.