Závěr školního roku 2019/2020

Vzhledem k současné situaci v rámci mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 se letos slavnostní shromáždění s programem za účasti hostů a rodičů v tělocvičně školy nekonalo. Žáci 5. třídy se s ostatními spolužáky rozloučili formou krátké návštěvy v jednotlivých třídách a poté jim ředitelka školy s třídní učitelkou Ivanou Florusovou předaly upomínkový dárek – sklenici s názvem školy a vlastním jménem.
Třídní učitelky předali svým žákům závěrečná vysvědčení ve svých třídách. Navíc všichni žáci školy obdrželi jako památku na letošní školní rok pero s názvem naší školy.
Pochvaly a knižní odměny:
1. třída: Adéla Handlová
Jakub Novotný

2. třída: Lucie Hanáková
Klára Švábová

3. třída: Michaela Dědková
Karolína Stratilová

4. třída: Lea Kalábová
Alžběta Zacpálková

5. třída: Filip Glogar
Nela Stěničková
Ondřej Vlček
Lenka Vlčková

Všem žákům a jejich rodičům přejeme klidné a pohodové prázdniny, hodně sluníčka a hlavně žádné úrazy, páťákům pak navíc úspěšný start v nových školách.
V září se opět těšíme na shledání!

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy