Distanční výuka MŠ – Téma na 2 týdny od 22.3.2021

TÉMA: KULTURA, SVÁTKY, TRADICE
PODTÉMA: Velikonoce – svátky jara

Seznámit děti s jarními svátky Velikonoc, tradicemi, zvyky
–  společně s dětmi připravovat velikonoční výzdobu
–  povídat si o velikonočních zvycích, o dodržování tradic v rodině
–  seznámit dětí s časovým zařazením a průběhem svátků – využití knihy ,, Lidové tradice” od Dagmar Šottnerové
–  pozorovat výzdobu oken a dveří domů, předzahrádek – popis výzdoby,počítání oken, dveří, procvičování pojmů nahoře-dole-uprostřed, před-za
–  výroba kraslic, zdobení vajíček – upevňovat dovednosti při práci s barvou, textilem, papírem, nůžkami; počítání vajíček, určování barev, počtu
–   vystřihování a zdobení vajíček z papíru
–   vyrábění zápichů do květináčů
–   vysévání osení (obilí) do květináčků, pozorování růstu
–   pozorování pletení pomlázky, zdobení barevnými stuhami, procvičování barev a počtu
–   v časopisech a knížkách vyhledávat obrázky s jarní a velikonoční tématikou – popis obrázků
–   práce na pracovních listech – upevňovat správný úchop tužky, pastelky
–   vykreslování omalovánek s velikonočními motivy
–   nacvičení Velikonoční koledy s pohybovým doprovodem
–   přečíst společně s dětmi pohádku s velikonočním tématem – poté nechat děti, aby se pokusily příběh vyprávět
–   cvičení postřehu – hra ,,Které vajíčko se ztratilo” 

VELIKONOČNÍ KOLEDA 

Paní mámo zlatičká dlaně opřít o sebe, prsty odtáhnout a stahovat dolů, vytvořit srdíčko
darujte mi vajíčka.  rukama napodobujeme prosení
Nedáte-li vajíčka,  kroutíme zápěstím a ukazujeme ,,ne-ne-ne”
uteče Vám slepička  po napnuté dlani ,,kráčíme” ukazovákem a prsteníkem druhé ruky
do horního rybníčka prsty pravé ruky přejedou odspoda levou dlaň a naopak, spojíme palce a ukazováky a vytvoříme kruh
a z rybníčka do louže, prudce tlesknout, proplést prsty, spojit palce – vznikne kruh
kdo jí odtud pomůže?  zvednout ramena, rozhodit ruce, dát je v bok

Velikonoční říkadla na procvičování rytmizace a vymýšlení vlastního pohybového doprovodu:

Hody hody zdravíčko,                                          V trávě hopsá zajíček,
dejte klukům vajíčko.                                           nese kopu vajíček.
Na pomlázku mašli,                                             Žluté, modré, červené,
že k vám cestu našli.                                           všechny pěkně barevné.

Zazpívám všem koledu,                                      Od slepičky babička,
jak to nejlíp dovedu.                                             přinese nám vajíčka.
Ať vajíčka malovaná,                                           S maminkou je uvaříme,
máte pro nás nachystaná.                                    barvičkami nazdobíme.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky které znám,
navštívím a vymrskám.
Když mi dají vajíčko –
– vyplatím je maličko!

I když letos si letošní velikonoční pomlázku užijeme pouze v rodině,      přejeme vám hodně zdraví a pohody, krásné počasí na procházky a sluníčkovou náladu.