Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 6.4.2021

TÉMA: ŠKOLA NÁS VOLÁ PODTÉMA: Hrajeme si, učíme se Zaměřit se na přípravu budoucího školáka: – rozvíjet komunikativní dovednosti – při popisu obrázku s jarní tématikou, vyprávění zážitků z Velikonoc, vyprávění pohádky o zvířatech – vytvářet pozitivní vztah k učení, podporovat a rozvíjet zájem o učení – při plnění úkolů na pracovních listech – osvojit si elementární poznatky k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní Číst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na 2 týdny od 22.3.2021

TÉMA: KULTURA, SVÁTKY, TRADICE PODTÉMA: Velikonoce – svátky jara Seznámit děti s jarními svátky Velikonoc, tradicemi, zvyky –  společně s dětmi připravovat velikonoční výzdobu –  povídat si o velikonočních zvycích, o dodržování tradic v rodině –  seznámit dětí s časovým zařazením a průběhem svátků – využití knihy ,, Lidové tradice” od Dagmar Šottnerové –  pozorovat výzdobu oken a dveří domů, předzahrádek – popis výzdoby,počítání oken,Číst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 15.3.2021

TÉMA: MÁME RÁDI PŘÍRODU PODTÉMA: Vstávej semínko, brzy bude jaro Vytváření povědomí o proměnách přírody na jaře, vnímat krásu přírody, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti:  – vyslechnout text básně Březen, popovídat si o ději – všímat si dění a změn v nejbližším okolí – pozorování keřů, stromů, hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy stromů – jehličnatými, listnatými, pozorovat ptáky, květiny – vymyslet rostliny, Číst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 8.3.2021

TÉMA: MÁME RÁDI PŘÍRODU PODTÉMA: Počasí – jaro, léto, podzim, zima umět klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo – rozvoj komunikativních dovedností – dokáže vyjmenovat 4 roční období a jejich hlavní znaky – spontánní hra, volné hry, experimenty s materiálem a přeČíst více…

Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 1.3.2021

TÉMA: ŠKOLA NÁS VOLÁ PODTÉMA: KAŽDÝ JSME JINÝ Zaměřit se na samostatnost při práci vedoucí k splnění daného úkolu – upevňovat pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání – rozpoznat rozdíly kluk-holka, dítě-dospělý, mladý-starý – zdůraznit péči o své zdraví v této nelehké době – říct, co dítě baví, jaké činnosti rádo provádí – uvědomovat si své limity, každý vyniká v něčem jiném, např. někdo má doČíst více…

Nabídka pro rodiče předškolních dětí k distanční výuce

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ. S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde. Velkou výhodou také je, že peČíst více…