Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 15.3.2021

TÉMA: MÁME RÁDI PŘÍRODU
PODTÉMA: Vstávej semínko, brzy bude jaro

Vytváření povědomí o proměnách přírody na jaře, vnímat krásu přírody, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti: 

– vyslechnout text básně Březen, popovídat si o ději
– všímat si dění a změn v nejbližším okolí – pozorování keřů, stromů, hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy stromů – jehličnatými, listnatými, pozorovat ptáky, květiny
– vymyslet rostliny, které se pěstují na zahradě a vytleskat je, určit počet slabik
– seznámení s přípravnými pracemi na zahradách, pojmenování nářadí, osvojení si věku praktických dovedností – např. pomáhat při vyhrabávání trávníku, setí semínek – třeba jen do truhlíků nebo kelímků ( pokusy s klíčením hrášku, fazole )
– vědět, co rostlina potřebuje k životu – světlo teplo, vodu
– poslouchat zpěv ptáků, napodobit je, procvičovat výslovnost slov podle textů
– pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí v okolí
– nakreslit sebe na procházce nebo na zahradě

Báseň Březen k poslechu a rozhovoru:

Březen je pravý čas vždy jarního tání. Na slunci zjihne hlas a i stopa saní.
Sněhulák od vedle upustil metličku. Ve sněhu rozbředlém zbylo pár uhlíčků.
Sluníčko zatočí paprskem nad louží. Komu pad do očí, po jaru zatouží.

Texty k procvičování výslovnosti, které děti umí z MŠ:

Vrabčák zpívá čim, čim, čim,                        Kos, kos, kos, ten má žlutý nos.
proč já to tak neumím.                               Vrána, vrána, vrána, přiletěla zrána.
Vrána kráká kráky, krák,                             To je malý vrabeček, přiletěl na drobeček.
podívej se na zobák.

Text k nácviku:

Probuďte se zvířátka, sluníčko už svítí,              Březen za kamna vlezem,
jaro už nám rozkvetlo v devatero kvítí.              duben ještě tam budem.
Jaro se nám vrátilo, všechno kolem kvete.
Dobré ráno, kytičky, dobré ráno světe.

Květinky ještě moc nekvetou, ale než se text naučíte, jistě už bude venku mnohem tepleji a veseleji. To bychom si všichni moc přáli!!!