Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 8.3.2021

TÉMA: MÁME RÁDI PŘÍRODU
PODTÉMA: Počasí – jaro, léto, podzim, zima

umět klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

– rozvoj komunikativních dovedností – dokáže vyjmenovat 4 roční období a jejich hlavní znaky
– spontánní hra, volné hry, experimenty s materiálem a předměty, námětové hry a činnosti – pozorování tání jinovatky na sluníčku, ledu při pokojové teplotě; přes sklenku s vodou na sluníčku pozorovat duhu,
– pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.) – vycházka za vesnici, pozorování jarních změn v přírodě
– smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti – pomoc při přesazování květin, setí a sázení zeleniny; pozorování změn na osázených záhonech
– práce s literárními texty, práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií – práce na pracovních listech, prohlížení knih a encyklopedií, popis obrázků, vyhledávání znaků jednotlivých ročních období, naučení textu písně ,,Jaro, léto……”, kdo zvládne, může i melodii