Distanční výuka MŠ – Téma na týden od 6.4.2021

TÉMA: ŠKOLA NÁS VOLÁ
PODTÉMA: Hrajeme si, učíme se

Zaměřit se na přípravu budoucího školáka:

– rozvíjet komunikativní dovednosti – při popisu obrázku s jarní tématikou, vyprávění zážitků z Velikonoc, vyprávění pohádky o zvířatech
– vytvářet pozitivní vztah k učení, podporovat a rozvíjet zájem o učení – při plnění úkolů na pracovních listech
– osvojit si elementární poznatky k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní – určovat hlásky na začátku a konci slov, graficky napodobovat symboly – písmena (umět se podepsat  celým jménem nebo monogramem)
– seznamovat s číslicemi na pracovním listu s vláčkem, geometrickými tvary kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník
– orientovat se v prostoru i v rovině – určovat vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za …
– procvičovat mluvidla při zpěvu písní Naše školka a Jede, jede mašinka
– řešit myšlenkové problémy – hádanky

Texty k procvičování správné výslovnosti, které děti umí z MŠ:

Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme, novému se učíme,
sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje na ty hodné dětičky.

Jede, jede mašinka,                                        Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka,                                    kouří se jí z komínka,
jede, jede do dálky,                                        jede, jede do dáli,
veze děti do školky,                                       veze děti do školy,
jede, jede do dálky,                                        jede, jede do dáli,
veze děti do školky.                                       veze děti do školy.

V přípravě budoucích školáků do základní školy budeme pokračovat po návratu dětí do mateřské školy.

Rěšíme se na vás!