Distanční vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola Švábenice  byla uzavřena od 1.3.2021. Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnost se distančně  vzdělávat.

Využíváme  formy zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci.

Se zákonnými zástupci bude kontakt  prováděn e-mailem  (kucernakova.ilona@seznam.cz nebo jenavybiralova@seznam.cz ), telefonicky ( 731 494 187 ).

Náměty pro práci s dětmi  – Informace o pomoci s distančním vzděláváním –  je  na webových stránkách školy a bylo zasláno rodičům na e-mail.

Mateřská škola přizpůsobuje distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.