Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2019-2020

– prezentace školy ve vánočním Zpravodaji, listopad

– výroba ozdob na obecní vánoční strom, listopad

– školní projekt „Adventní čtení u stromečku“, 2.12.

– mikulášské oslavy s nadílkou a návštěvou Mikuláše s čerty, 5.12.

– školní vánoční turnaj ve vykulované, 19.12.

– výroba vánočních přání, prosinec

– výstava „Malované pranostiky na každý den v roce aneb od Vánoc do Vánoc“, výstava betlémů – muzeum Švábenice, prosinec

– vánoční oslavy ve škole – vánoční zastavení a společné koledování ve vestibulu školy, besídky ve třídách aj., 20.12.

– spolupráce se spádovými MŠ – besídky, prosinec

– inventarizace, 31.12.

– konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 15.1.

– oslava zakončení 1. pololetí – koncert skupiny MARBO, 29.1.

– účast na DVPP:
– seminář „Novely právních předpisů od 1.1.2020“ – J. Zatloukalová, leden
– seminář „Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty“ – J.Nadymáčková, 21.1.

Kontrolní činnost :

-kontrola sešitů ČJ, M (+ portfolia žáků)
-pololetní prověrky ve všech třídách
-obnova estetické výzdoby školy – zima, Vánoce
-kontrola třídní dokumentace, vysvědčení, TK (1.pololetí)

Mgr. Jana Zatloukalová
ředitelka školy