Plán činnosti na 4.čtvrtletí

–           zápis dětí do 1. třídy, 21.4. (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců) –           fotografování tříd, 25.5. –           PEXESIÁDA 2021, červen (v rámci tříd) –           cvičná evakuace, 24.6. –           oslavy konce školního roku (v rámci tříd) –           účast na vyhlášených soutěžíchČíst více…

Plán činnosti na 3. čtvrtletí :

Plán činnosti je přizpůsoben omezenému provozu a zvýšeným hygienickým opatřením v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. – pololetní prázdniny, 29.1. – spolupráce s nakladatelstvím Albatros (Klub mladých čtenářů) – jarní prázdniny – od 22.2. do 26.2. – školní přehlídka v recitaci v rámci tříd, březen – konzultace s rodiči, 14.4. – další vyhlášené soutěže, spolupráce s MŠ Mgr. Jana Zatloukalová ředitelka školyČíst více…

Plán činnosti na 2. čtvrtletí

Plán činnosti je přizpůsoben omezenému provozu a zvýšeným hygienickým opatřením v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. – prezentace školy v místním Občasníku, listopad – mikulášské oslavy s nadílkou v rámci tříd, 4.12. – výroba vánočních přání, prosinec – vánoční oslavy ve škole, besídky ve třídách, 22.12. – inventarizace, 31.12. – konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 13.1. – oslava zakončení 1. pololetí – karneval (předstaČíst více…

Plán činnosti na 1. čtvrtletí

– podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč – pokračování v projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“ – obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu – zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září – výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 10.9. – zahájení výuky plavání (doplavání výuky školního roku 2019/2020) – 2.-4.třída, 11.9.-9.10. (5 lekcí) – T-Mobile  olympijskýČíst více…

Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2019-2020

– pololetní prázdniny, 31.1. – zahájení výuky plavání, 1.- 3.třída od 3.3. do 14.4. (+ 7.2.), 4.třída od 14.2. do 22.5. – spolupráce s nakladatelstvím Albatros (Klub mladých čtenářů) – jarní prázdniny – od 17.2. do 21.2. – exkurze do SOŠ – SOU Vyškov – MŠ, 1. a 2.tř., únor – koncert ZUŠ, 18.3. – divadlo „Malý princ“ – divadlo Prostějov, březen – školní přehlídka v recitaci, březen – návštěva knihovny ve Švábenicích, břeČíst více…

Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2019-2020

– prezentace školy ve vánočním Zpravodaji, listopad – výroba ozdob na obecní vánoční strom, listopad – školní projekt „Adventní čtení u stromečku“, 2.12. – mikulášské oslavy s nadílkou a návštěvou Mikuláše s čerty, 5.12. – školní vánoční turnaj ve vykulované, 19.12. – výroba vánočních přání, prosinec – výstava „Malované pranostiky na každý den v roce aneb od Vánoc do Vánoc“, výstava betlémů – muzeum Švábenice, prosinec
Číst více…

Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2019-2020

– podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč – pokračování projektu „Mléko do škol” a „Ovoce a zelenina do škol”, zavedení pitného režimu – obnovení estetické výzdoby školy – zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září – divadlo v MŠ „Kouzelný kolotoč” (1.třída), 20.9. – výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 23.9. – celoškolní projekt „Den kulturního dialogu”, 26.9. – schůze SR + třídní schůzkČíst více…