Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2019-2020

– podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč
– pokračování projektu „Mléko do škol” a „Ovoce a zelenina do škol”, zavedení pitného režimu
– obnovení estetické výzdoby školy
– zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září
– divadlo v MŠ „Kouzelný kolotoč” (1.třída), 20.9.
– výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 23.9.
– celoškolní projekt „Den kulturního dialogu”, 26.9.
– schůze SR + třídní schůzky, 9.10.
– podzimní prázdniny, 29. a 30.10.
– pokračování projektu „Šablony II. – Moderní formy výuky”
– zahájení celoškolních projektů „My to taky umíme” a „Země, budeme tě chránit” (vycházíme z hlavních úkolů ČŠI), celoroční projekty
– spolupráce se spádovými mateřskými školami a ZUŠ Ivanovice na Hané
– účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků):

– seminář „Řešení mimořádných událostí ve školách“ – J.Zatloukalová, 24.9.2019
– seminář „Hola, hola, škola volá – hravá propedeutika matematických představ“ – I.Florusová, 25.9.2019
– seminář „Čtení v 1.třídě-od písmen po čtení s porozuměním“ – D.Plhalová, 4.11.2019
– seminář „Drátenictví-řemeslo našich předků-Vánoce“ – L.Gruberová, 19.11.2019

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy