Plán činnosti na 1. čtvrtletí

– podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč
– pokračování v projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“
– obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu
– zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září
– výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 10.9.
– zahájení výuky plavání (doplavání výuky školního roku 2019/2020) – 2.-4.třída, 11.9.-9.10. (5 lekcí)
– T-Mobile  olympijský běh, 16.9.
– schůze SR + třídní schůzky, volby do školské rady, 14.10.
– podzimní prázdniny, 29. a 30.10.
– pokračování projektu „Šablony II. – Moderní formy výuky“
– zahájení celoškolních projektů „Pracujeme s informačními technologiemi – poznáváme klady a zápory“ a „Nemoc na nás nemůže, prevence nám pomůže“ (vycházíme z aktuální epidemiologické situace a z ní vycházejících opatření), celoroční projekty
– spolupráce s nakladatelstvím Albatros, celoročně
– spolupráce s firmou RESPONO – zapojení do sběru papíru (dle aktuální situace)
– spolupráce se spádovými mateřskými školami a ZUŠ Ivanovice na Hané
– účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

DVPP: dle aktuální nabídky