Plán činnosti na 2. čtvrtletí

Plán činnosti je přizpůsoben omezenému provozu a zvýšeným hygienickým opatřením v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

– prezentace školy v místním Občasníku, listopad
– mikulášské oslavy s nadílkou v rámci tříd, 4.12.
– výroba vánočních přání, prosinec
– vánoční oslavy ve škole, besídky ve třídách, 22.12.
– inventarizace, 31.12.
– konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 13.1.
– oslava zakončení 1. pololetí – karneval (představení Ivana Urbánka), 28.1.
– účast na DVPP:
– seminář „Novely právních předpisů od 1.1.2021“ – J. Zatloukalová, 12.1.